Kolejna gmina dołączyła właśnie do grona Klientów firmy REKORD Systemy Informatyczne. Umowa  o współpracy została podpisana w dniu 26 stycznia 2012 roku przez przedstawicieli Gminy Milówka: Wójta – dr Roberta Piętkę i mgr Andrzeja Grzegorzka oraz Prezesa REKORDU – Janusza Szymurę. W spotkaniu uczestniczyła również Mirosława Gawęda – Kierownik Projektu ze strony firmy REKORD.

Umowa dotyczący wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Gminą – back office i front office. Realizowana jest ona w ramach projektu  „e-Urząd w Gminie Milówka”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wdrożenie systemu RATUSZ® będącego przedmiotem umowy będzie przebiegało w Milówce w następujących etapach:

1)      instalacja oprogramowania,

2)      wdrożenie oprogramowania,

3)      przeszkolenie pracowników, którzy będą obsługiwać wdrożony system.

Zakończenie realizacji umowy przewidziane jest na  15 października 2012 roku.

Wdrożone w Milówce systemy pakietu RATUSZ® (dotyczące obszarów: finansowo-budżetowego, podatkowego, zarządzania, ewidencyjnego oraz  kadrowo-płacowego) będą ze sobą współdziałały poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych. Dzięki temu zarządzanie w urzędzie będzie sprawniejsze, szybsze i bezpieczniejsze niż dotychczas.