Dnia 20 maja 2004 roku pomiędzy Wójtem Gminy Wyry - Henrykiem Jegłą a Prezesem firmy REKORD - Januszem Szymurą została podpisana umowa, której przedmiotem jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania gminą. Powyższa instalacja zostanie uruchomiona w środowisku operacyjnym Linux.