12 września w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów podpisana została umowa dotycząca zakupu i wdrożenia systemu podatkowego autorstwa naszej firmy. W spotkaniu, na którym dyskutowano też o poszczególnych etapach umowy, wzięli udział: Elżbieta Burtan - wójt Gminy Zabierzów, prezes Zarządu firmy REKORD SI - Janusz Szymura oraz dyrektor oddziału REKORD Kraków, a zarazem Kierownik Projektu - Wioletta Kasprzyk.

Umowa realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmie dostawę i instalację oprogramowania, migrację danych do docelowych systemów obsługujących podatki gminne oraz wdrożenie systemów podatkowych wraz z systemami  umożliwiającymi integrację z Elektroniczną Skrzynką Podawczą. Realizacja pierwszego etapu umowy ma zakończyć się do 31 października 2012 r. W drugim etapie przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników, którzy będą pracować na wdrożonych systemach. Ten etap zakończy się z kolei 16 listopada 2012 r.

Oprogramowanie REKORDU umożliwi kompleksową obsługę dochodów, ułatwi prowadzenie ewidencji podatków, obliczanie ich wymiaru, dokonywanie korekt, tworzenie decyzji, księgowanie oraz analizę danych.

Zakończenie wdrożenia zaplanowane jest na 30 listopada br.


Agnieszka Koperska