W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Miasta Zator postępowania przetargowego REKORD będzie dostawcą rozwiązań informatycznych niezbędnych do wykonania projektu „eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zintegrowany System Zarządzania Miastem RATUSZ® pozwoli na efektywne zarządzanie wewnętrznymi procesami urzędu (back office) jak również, w ramach portalu e-Urząd, usprawni kontakt urzędnika z mieszkańcami i organizacjami prowadzącymi działalność na terenie miasta (front office).

Realizacja Projektu o wartości bliskiej 900 000 zł oficjalnie rozpoczęła się w dniu 17 maja 2011 roku, wyniku podpisania stosownej umowy  przez Pana Zbigniewa Biernata - Burmistrza  Miasta Zator oraz Pana Janusza Szymury - Prezesa Zarządu firmy REKORD Systemy Informatyczne.

Zator to miasto o blisko 700 letniej historii. Położone jest w zachodniej małopolsce, 46 kilometrów na zachód od Krakowa, 50 kilometrów na wschód od Bielska - Białej. Obecnie miasto zamieszkiwane jest przez ok. 4 tyś osób. Charakterystyczną cechą krajobrazu zatorszczyzny są kompleksy stawów rybnych, słynnych z hodowli karpia, których geneza sięga XIII w.