Foto: UM Nowy Targ

2 marca br. Prezes Zarządu firmy Rekord Systemy Informatyczne Janusz Szymura wraz z Burmistrzem Miasta Nowy Targ Grzegorzem Watychą podpisali umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania dla projektu p.n. "Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ".

Przedmiotem projektu będzie zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą” wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej – sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług.

Centrum elektronicznych usług publicznych będzie stanowił wykorzystywany obecnie gminny portal usług publicznych będący wizualizacją Zintegrowanego systemu Zarządzania Gminą dla klientów urzędu. Oferowane w ramach portalu usługi będą równoważne co do wykonywanych usług w standardowym trybie, jednakże cały proces będzie się odbywał automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych bez konieczności wizyty klienta w siedzibie Urzędu. E-usługi będą również dostępne na urządzeniach mobilnych.

Obszar realizacji projektu dotyczył będzie podatków lokalnych, gospodarki odpadami, opłat lokalnych, zarządzania informacjami budżetowo-finansowymi, zarządzania informacjami i komunikacją ogólną z mieszkańcami gminy oraz obsługi pracy rady miejskiej.

Zamówienie jest częścią realizowanego przez Zamawiającego projektu informatycznego - „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.