W dniu 10 czerwca 2014 roku w hotelu Silver w Szczecinie odbyła się druga edycja konferencji „Pomorskie Forum Użytkowników pakietu RATUSZ”. Podobnie jak w poprzednio frekwencja dopisała, a w spotkaniu wzięli udział zarówno obecni użytkownicy pakietu RATUSZ z terenów północnej Polski, jak i  przedstawiciele urzędów zainteresowanych wdrożeniem systemu.

Konferencję otworzył Pan Zbigniew Łyczakowski – Prezes Zarządu firmy REKORD POMORZE,
a następnie głos zabrał Pan Janusz Szymura – Prezes Zarządu firmy REKORD SI. W trakcie swojego wystąpienia zaznajomił słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami, które miały miejsce w przeciągu ostatniego roku, z których na pierwszy plan wysuwa się utworzenie nowej spółki w Grupie REKORD, tj. firmy REKORD POMORZE Sp. z o.o. Nowa spółka będzie zajmowała się wsparciem w obsłudze serwisowej obecnych klientów a także wdrażała system informatyczny Ratusz w nowych instytucjach. Omówione zostały  także  kierunki rozwoju firmy oraz strategie realizowane na rynku samorządowym.

W dalszej części spotkania odbyły się wykłady i prelekcje, w trakcie których zaprezentowano m.in. trzy nowe moduły wchodzące w skład pakietu RATUSZ:

  • eDokument2 - najnowsza wersja systemu do zarządzania dokumentami wewnątrz Urzędu,
  • Portal finansowo-budżetowy - do zarządzania sprawozdaniami budżetowymi i wnioskami o zmiany planu,
  • Projekt2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa–- projekt nowej aplikacji przeglądarkowej służącej do prognozowania budżetu.

Podsumowano również rok pracy aplikacji Odpady Komunalne, omówiono nowości w systemach finansowo-budżetowych i kadrowo-płacowych oraz zaprezentowano system analityczny Lider2, który wspomaga sprawowanie kontroli zarządczej w urzędzie. Z dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkała się również prelekcja na temat integracji systemów dziedzinowych pakietu RATUSZ z systemami informacji przestrzennej GIS.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z pracownikami firm REKORD SI oraz REKORD POMORZE.

Mamy nadzieję, że konferencja „Pomorskie Forum Użytkowników pakietu RATUSZ” na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń firmy REKORD, co zaowocuje pogłębieniem współpracy z dotychczasowymi klientami oraz rozszerzeniem jej na kolejne urzędy z terenu północnej Polski.