16 maja 2012 r. w Warszawie odbędzie się organizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer konferencja: „Problemy wdrażania reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.  Partnerem konferencji jest firma Rekord Systemy Informatyczne.

Celem spotkania jest prezentacja propozycji rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem nowych regulacji. Wiedza przekazana w trakcie konferencji ułatwi organizowanie nowego systemu, a w szczególności: pisanie uchwał, planowanie przetargów, egzekwowanie opłat oraz szacowanie wartości przetargów. Uczestnicy konferencji zostaną również zapoznani z narzędziami informatycznymi wspierającymi nowe zadania. Specjaliści Rekordu: Tomasz Borecki – Kierownik działu Ratusz oraz Robert Gawlak – Kierownik działu sprzedaży zaprezentują w tym celu system informatyczny Odpady Komunalne stanowiący jeden z modułów zintegrowanego systemu do obsługi samorządów RATUSZ®. W trakcie tej prelekcji zostaną poruszone kwestie takie jak:

  • wpływ nowej ustawy na systemy finansowo – budżetowe działające w gminie
  • wsparcie przez system informatyczny zadań realizowanych przez gminę i wynikających ze znowelizowanej ustawy,
  • kontrola i weryfikacja w zakresie poprawnej realizacji zadań oraz powiązanie modułu z innymi programami informatycznymi.

Konferencja Wolters Kluwer skierowana jest do:

  • przedstawicieli samorządów realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska i zamówień publicznych,
  • przedstawicieli organów wykonawczych związków gmin prowadzących gospodarkę odpadami komunalnymi,
  • pracowników spółek odbierających, segregujących i utylizujących odpady
  • kierowników komunalnych zakładów zagospodarowania odpadów,
  • inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów oraz budowy i eksploatacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów.

Patronami spotkania są: samorzad.lex.pl, Samorząd Terytorialny oraz Forum PPP.

Dokładny program konferencji dostępny jest pod adresem: http://konferencja.lex.pl/odpadykomunalne/index.php?site=program