W Gminie Poddębice rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Dostawa oprogramowania, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania jednostką administracji samorządowej z obsługą e-usług”. W jego ramach wymienione zostanie oprogramowanie w obszarach: finansów i podatków, które zostaną dodatkowo zintegrowane z systemem GIS. Specjaliści Rekordu SI wdrożą także systemy analityczne, zarządzanie dokumentami, eUrząd oraz przygotują formularze na platformę ePUAP.


Projekt jest jedną z pięciu części zadania o nazwie „Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Wdrożenie w Poddębicach jest pierwszym wdrożeniem pakietu Ratusz® w województwie łódzkim. Jego zakończenie planowane jest na kwiecień 2018 roku.

Zapisz