Początkiem października rozpoczęło się wdrożenie oprogramowania REKORDU w Urzędzie Miasta w Wiśle. Jego celem jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych dla klientów urzędu, które przełożą się na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wdrożenie obejmie swoim zakresem:

  • księgowość budżetową,
  • systemy: płacowo - kadrowe, podatkowe, opłatowe, gospodarki odpadami oraz analityczne,
  • GIS,
  • repozytorium dokumentów,
  • platformę elektronicznych usług publicznych (eUrząd),
  • infrastrukturę sprzętową.

W wyniku wdrożenia uruchomione zostanie centralne repozytorium dokumentów dla systemów dziedzinowych wraz z możliwością przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. Na platformie ePUAP opracowane zostaną formularze elektroniczne, które zostaną zintegrowane z systemami dziedzinowymi. Uruchomiony zostanie także szereg elektronicznych usług publicznych z funkcją informowania (w tym informacje na mapach), interakcji (wysyłka pism w postaci elektronicznej) oraz transakcji (możliwość regulowania zobowiązań wobec urzędu).

Innowacją w Wiśle będzie niewątpliwie wdrożenie systemu informacji przestrzennej oraz integracja z systemami dziedzinowymi (podatki, opłaty), która umożliwi wizualizację oraz analizę przestrzenną danych pochodzących z systemów "wewnątrz" urzędu.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia to:

  • ujednolicenie i integracja oprogramowania odpowiedzialnego za obsługę kluczowych procesów finansowych,
  • uruchomienie nowego kanału komunikacji pomiędzy klientem a urzędem dostępnego 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów kadrowych,
  • pełna informacja na temat różnych obszarów działalności dla kadry zarządzającej ,
  • uzupełnienie infrastruktury sprzętowej o serwery bazodanowe, aplikacyjne oraz sprzęt umożliwiający rejestrację czasu pracy.

Wdrożenie oprogramowania REKORDU w Wiśle jest możliwe dzięki realizacji projektu „Wiślański eUrząd - modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa" współfinansowanego ze środków unijnych, którego wartość wynosi 990 000 zł.

Zakończenie wdrożenia planowane jest na maj 2014 roku.