REKORD wspólnie z Urzędem Miasta w Ciechanowie buduje społeczeństwo informacyjne w ramach projektu współfinansowanego z UE

Firma REKORD Systemy Informatyczne po rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego  została wykonawcą projektu pod tytułem „Budowa i wdrożenie publicznego, interaktywnego systemu usług administracji samorządowej e-Urząd”.

Formalne rozpoczęcie wdrożenia nastąpiło 13 czerwca 2011 roku po podpisaniu umowy przez Prezydenta Miasta - Waldemara Wardzińskiego oraz Prezesa Zarządu firmy REKORD - Janusza Szymury.

 Miasto Ciechanów na terenie którego zamieszkuje blisko 50 tysięcy mieszkańców  położone jest w centralnej Polsce około 100 km na północ od Warszawy. Miasto ma wiele atrakcji turystycznych począwszy od Zamku Książąt Mazowieckich z XIV wieku poprzez zabytkowe kościoły i dzwonnice kończąc na imprezach sportowych i kulturalnych. Warto zauważyć ,iż dobra współpraca między firmą REKORD a Ciechanowem sięga 2001 roku kiedy to zostały wdrożone systemy podatkowe oraz dochodowe pracujące w oparciu o technologię DOS.

 W ramach realizacji kontraktu firma REKORD dostarczy najnowsze wersje systemów dziedzinowych w zakresie dochodów, księgowości budżetowej a także kompleksowy system kadrowo – płacowy wraz ze specjalnym portalem dla pracowników urzędu (eHR). Oprócz tego wdrożone zostaną również systemy analityczne. Usprawni to obsługę interesantów i przepływ informacji wewnątrz urzędu. Nie można także zapomnieć o głównym celu projektu czyli systemie elektronicznych usług publicznych pod nazwą eUrząd. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli załatwić część spraw z urzędem za pomocy Internetu a także regulować swoje zobowiązania wobec gminy za pomocą płatności elektronicznych.

 Niezwykle ważnym elementem realizacji niniejszego zagadnienia był ekspresowy termin (6 dni) zakończenia I etapu pt. „Opracowanie Dokumentu Zarządczego i Projektu Wdrożenia Systemu wraz z Wdrożeniem części Systemu dla wydzielonego obszaru tematycznego”. W skład tego etapu wchodziło opracowanie projektu wdrożenia, instalacja i parametryzacja oprogramowania, przeprowadzenie migracji danych oraz stosownych szkoleń. W tym miejscu warto zaznaczyć, że etap ten zakończył się sukcesem co pozwala na pracę użytkowników na nowo zainstalowanych programach w zakresie podatków i opłat lokalnych. Tak szybkie wdrożenie było możliwe dzięki współpracy Kierowników Projektu, którymi są: ze strony Zamawiającego Sekretarz - Zbigniew Sawicki oraz ze strony Wykonawcy Dyrektor ds. Wdrożeń - Jacek Jaworowski a także dzięki oparciu wdrożenia o metodykę PRINCE2. Nie bez znaczenia było także ponad przeciętne zaangażowanie pracowników urzędu w Ciechanowie i dostawcy oprogramowania.

 W ramach całego zamówienia którego końcowy termin realizacji upływa 28 października 2011 roku zostanie dostarczony także sprzęt komputerowy a nad zainstalowanym oprogramowaniem po zakończeniu wdrożenia będzie sprawowana 2 letnia opieka gwarancyjna. Wartość całego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wynosi 899 000 zł brutto z czego 85% jest finansowane ze środków UE. Wierzymy, że to pierwsze wdrożenie elektronicznych usług publicznych w województwie mazowieckim przebiegnie równie dobrze jak w innych projektach realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych  czego dowodem może być świetna i przede wszystkim szybka realizacja pierwszego etapu wdrożenia.

 Opracował: Robert Gawlak