Początkiem września rozpoczęło się wdrożenie projektu pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”.

Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Strumień, a pozostałymi jego członkami są: Brenna, Hażlach, Pawłowice, Zebrzydowice, Ustroń i Wodzisław Śląski, a także firma F5 zarządzająca projektem.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 5.2.1. Wdrożenie ma służyć popularyzacji elektronicznych usług publicznych przez mieszkańców, a także przyczynić się do zwiększenia ilości korespondencji elektronicznej wymienianej między podmiotami publicznymi oraz klientami urzędu.

„e-Urząd – dodaj do ulubionych!” jest kolejnym innowacyjnym projektem realizowanym przez firmę REKORD SI, co wynika z szerokiego wachlarza elektronicznych usług publicznych, jakie będą docelowo realizowane w danych gminach. Swym zakresem obejma one zarówno informacje publikowane w eUrzędzie, informacje wysyłane do klientów drogą elektroniczną oraz smsem, a także możliwość składania elektronicznych formularzy przez Internet. Godna uwagi jest także kwestia związana z obsługą jednostek organizacyjnych danej gminy, zarówno w sferze elektronicznej wymiany dokumentów, jak i szerzej (w przypadku wykorzystania Portalu Dysponenta Budżetowego). Zaproponowana przez REKORD SI ewolucja systemów budżetowych doprowadzi do bardziej efektywnego zarządzania finansami, dzięki pełniejszym i szybciej dostarczanym informacjom, natomiast Portal Finansowo Budżetowy umożliwi nowoczesne spojrzenie na obsługę tego procesu.

Całkowita wartość projektu to 1 408 661 zł, z czego 85% zostało dofinansowane w ramach POKL. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na styczeń 2015 roku.

AK