W ostatnich dniach rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina – usługi”. Jego celem jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.

Wdrożenie systemów autorstwa Rekordu przyczyni się do usprawnienia procesów administracyjnych i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej, a także wpłynie na usprawnienie procesów w zakresie obsługi podatków i opłat lokalnych oraz procesu planowania i wykonania budżetu gminy.

Projekt „Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego zakończenie planowane jest na luty 2018 roku.