Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą (ZSZG) wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej – sprzętu komputerowego i oprogramowania jest przedmiotem projektu, który realizowany jest przez Rekord SI w Gminie Miedźna. Wdrożone w jego wyniku systemy będą stanowiły innowacyjną platformę zintegrowanych usług publicznych, która zapewni możliwość świadczenia usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości.

Wymiernym efektem wdrożenia ZSZG będzie usprawnienie kluczowych procesów administracyjnych w Gminie, w tym procesów dotyczących obsługi podatków i opłat lokalnych, jak również obsługi planowania i rozliczania budżetu, uzyskane poprzez integrację danych i wprowadzanie nowych punktów obsługi w miejscach dotąd nie objętych działaniem systemów IT lub objętych wsparciem ze strony rozwiązań niezintegrowanych, jak kwestia obsługi planu i realizacji budżetu po stronie jednostek organizacyjnych. Innym innowacyjnym usprawnieniem łączącym rozwiązania sprzętowe z oprogramowaniem wdrożonym w ramach projektu będzie wprowadzenie systemu kodów kreskowych dla toczących się procesów administracyjnych na styku systemu SEOD oraz Modułów Dziedzinowych ZSZG.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego zakończenie planowane jest na 16 lutego 2018 roku.