„eGoleszów” to kolejny projekt, którego realizacja rozpoczęła się w tym miesiącu. Jego celem jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do usług publicznych świadczonych on-line.

W ramach podpisanej w dniu 31.01.2017 roku umowy, w Gminie Goleszów wdrożone zostaną:
- Portal Interesanta (centrum usług publicznych), który będzie udostępniał następujące grupy usług:
•    informacje publiczne,
•    informacje spersonalizowane przeznaczone dla konkretnych podmiotów i obywateli udostępniane po uwierzytelnieniu (m.in. podatki lokalne, gospodarka odpadami, opłaty lokalne, informacje z prowadzonych ewidencji, stan spraw i korespondencji).
- System Powiadamiania Klienta.

Gminie dostarczona zostanie także aplikacja mobilna, która umożliwi mieszkańcom odbieranie rozsyłanych informacji.

Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2017 roku.

Zapisz