Rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój eUsług publicznych w Gminie Wieprz”. Jego celem jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia.


Wdrożony w ramach projektu system e-Urząd umożliwi dalszy rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów wewnętrznych urzędu, udostępnienie danych z tych systemów obywatelom, przedsiębiorcom i innym osobom prawnym oraz integrację z Elektroniczną Skrzynką Podawczą udostępnianą na platformie krajowej ePUAP.


Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a jego zakończenie planowane jest na 31.12.2017 roku.