REKORD SI w konsorcjum z  POSITIVE PRO rozpoczyna właśnie w Siedlcach realizację projektu "SPR@WNY URZĄD". W tamtejszym Urzędzie Miasta zostaną wdrożone najnowocześniejsze rozwiązania, obejmujące: e-usługi, systemy dziedzinowe, systemy raportów i analiz oraz elementy zarządzania dokumentami.


Celem projektu jest objęcie całościową obsługą informatyczną sfery podatków lokalnych i stworzenie w pełni kompleksowego pakietu e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, czego efektem będzie m.in. wzrost wymiany korespondencji elektronicznej, popularyzacja e-usług oraz zwiększenie wykorzystania profilu zaufanego.


Realizacja projektu "SPR@WNY URZĄD" jest możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy UE w ramach Działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość projektu to 858 971,25 zł brutto.