Początkiem grudnia 2011r. w Urzędzie Miasta Rydułtowy zakończono realizację umowy na dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania pakietu RATUSZ®, obejmującego dochody podatkowe i niepodatkowe, księgowość budżetową, kadry-płace, środki trwałe oraz moduł analityczny Lider.

Spotkanie finalizujące realizację umowy odbyło się w siedzibie Urzędu w dniu 12.12.2011r., a uczestniczyli w nim: Burmistrz Miasta - Kornelia Newy, Skarbnik - Bernard Labusek, Sekretarz – Krzysztof Jędrośka oraz przedstawiciele firmy Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Janusz Szymura – Prezes Zarządu, Wojciech Michalik – odpowiedzialny za realizację umowy, a także Tomasz Borecki – nadzorujący pracę programów dochodowych.

Spotkanie służyło podsumowaniu wykonanych prac. Podkreślany był szeroki zakres obszarów, które są obecnie wspomagane oprogramowaniem autorstwa firmy REKORD.

Umowa z Urzędem realizowana była w dwóch etapach. Już w 2010r. zaimplementowane zostały programy dochodowe oraz księgowe, a także moduł analityczny Lider. W roku 2011 realizowane było z kolei wdrożenie programów kadrowo - płacowych oraz środków trwałych. Aktualnie, wszystkie programy objęte są 36-miesięczną gwarancją.

Należy podkreślić, że do sukcesu wdrożenia przyczyniło się duże zaangażowanie pracowników obu stron umowy, a wdrożone w Urzędzie Miasta Rydułtowy oprogramowanie stanowi doskonałą bazę planowanego w przyszłości rozwoju elektronicznych usług publicznych - e-Urzędu.


Początkiem grudnia 2011r. w Urzędzie Miasta Rydułtowy zakończono realizację umowy na dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania pakietu RATUSZ®, obejmującego dochody podatkowe i niepodatkowe, księgowość budżetową, kadry-płace, środki trwałe oraz moduł analityczny Lider.
Spotkanie finalizujące realizację umowy  odbyło się w siedzibie Urzędu w dniu 12.12.2011r., a uczestniczyli w nim: Burmistrz Miasta - Kornelia Newy, Skarbnik - Bernard Labusek, Sekretarz – Krzysztof Jędrośka oraz przedstawiciele firmy Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Janusz Szymura – Prezes Zarządu, Wojciech Michalik – odpowiedzialny za realizację umowy, a także Tomasz Borecki – nadzorujący pracę programów dochodowych.
Spotkanie służyło podsumowaniu wykonanych prac. Podkreślany był szeroki zakres obszarów, które są obecnie wspomagane oprogramowaniem autorstwa firmy REKORD.
Umowa z Urzędem realizowana była w dwóch etapach. Już w 2010r. zaimplementowane zostały programy dochodowe oraz księgowe, a także moduł analityczny Lider. W roku 2011 realizowane było z kolei wdrożenie programów kadrowo - płacowych oraz środków trwałych. Aktualnie, wszystkie programy objęte są 36-miesięczną gwarancją.
Należy podkreślić, że do sukcesu wdrożenia przyczyniło się duże zaangażowanie pracowników obu stron umowy, a wdrożone w Urzędzie Miasta Rydułtowy oprogramowanie stanowi doskonałą bazę planowanego w przyszłości rozwoju e-Urzędu. System elektronicznych usług publicznych to internetowe rozwiązanie dla urzędów państwowych mające na celu usprawnienie komunikacji na linii obywatel – urząd. (Dzięki tej platformie każdy obywatel będzie miał możliwość załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. |Główną ideą platformy e-Urzędu jest usprawnienie i przyspieszenie rozwiązywania spraw urzędowych )