Do grona jednostek administracji publicznej, które mogą poszczycić  się wdrożeniem elektronicznych usług publicznych dołączyła ostatnio Gmina Zator.


Uroczyste zakończenie wdrożenia Zintegrowanego Pakietu  RATUSZ® nastąpiło 21.12.2011r. Protokół kończący wykonanie prac został podpisany przez Zbigniewa Biernata - Burmistrza  Miasta Zator oraz Janusza Szymurę - Prezesa Zarządu firmy REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Kierownikiem projektu ze strony dostawcy systemu był Marek Kotzian, natomiast po stronie urzędu osobą odpowiedzialną był Piotr Domagała – kierownik działu Rozwoju Oświaty i Zdrowia.

Umowa pod nazwą: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego wraz z modułem integrującym E-Urząd” realizowana była w ramach projektu: „E-ZATOR – budowa społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Zator”. Projekt ten finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).

Implementacja systemów przebiegła w trzech etapach. Pierwszy obejmował dostawę oraz instalację sprzętu, w tym serwerów wraz z oprogramowaniem oraz infrastrukturę rejestracji czasu pracy. W drugim - najdłuższym, bo trwającym 5 miesięcy etapie, miała miejsce instalacja i wdrożenie systemów informatycznych. Ostatni etap wdrożenia objął z kolei  przeszkolenie pracowników Gminy oraz wdrożenie e-Urzędu, który umożliwia lepszą komunikację pomiędzy pracownikami Urzędu a petentami.

Dzięki wdrożeniu systemu RATUSZ®,  Gmina Zator może efektywniej zarządzać wewnętrznymi procesami w obszarach:
•    Finansowo-Budżetowym
•    Podatkowym
•    Zarządzania
•    Ewidencyjnym
•    Kadrowo-Płacowym

Integracja z  systemem elektronicznych usług publicznych  e-Urząd ma na celu usprawnienie kontaktów między obywatelem a urzędem, głównie poprzez wprowadzenie elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Dodatkowo, wdrożony system został zintegrowany z platformą  e-PUAP, który daje możliwość załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu.