Jeszcze końcem grudnia 2013 roku podpisana została kolejna umowa rozszerzająca współpracę z Urzędem Miejskim w Cieszynie. Cieszyn, który jest Klientem firmy Rekord SI od wielu lat,  zdecydował się na zakup systemu Podatki, wybranych modułów systemu Opłaty, programów Księgowości Budżetowej oraz elementów Elektronicznego Urzędu autorstwa naszej firmy. Wdrożenie przewiduje ponadto integrację z SEKAP oraz opracowanie formularzy ePUAP.

Celem projektu pod nazwą „Cieszyński System Informacji Finansowo – Podatkowej”  jest przede wszystkim:

  • poszerzenie oferty i podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Cieszynie drogą elektroniczną,
  • zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
  • podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami Miasta,
  • podniesienie efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez Urząd Miejski, skrócenie czasu realizacji procedur,
  • usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu oraz współpracujących z nim jednostek, a także stworzenie im możliwości komunikacji z Urzędem drogą elektroniczną.

Innowacją we wdrożeniu będzie niewątpliwie integracja systemów podatkowych z obiegiem dokumentów autorstwa LTC. Realizacja inwestycji pozwoli wyeliminować większość z obecnie występujących w obszarze systemów IT problemów, a także usprawnić działalność administracji samorządowej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji publicznej i spersonalizowanej. Udostępnienie informacji w Internecie zmniejszy z kolei ilość wizyt w urzędach, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie kosztów po stronie urzędu i obywatela, skróci czas dotarcia do informacji oraz zwiększy przejrzystość pracy urzędu.


Zakończenie realizacji projektu planowane jest na  koniec maja 2014 roku.

 

AK