Z przyjemnością informujemy, że Urząd Gminy Krościenko staje się naszym kolejnym klientem posiadającym zintegrowany pakiet RATUSZ®. Pierwszym wdrażanym modułem jest ”POJAZD”- podatek od środków transportowych.  W grudniu planowane jest rozpoczęcie wdrożenia systemów: ”FINANSE”- system finansowo- księgowy,  „BUDŻET”- projekt wraz z analizą wykonania budżetu, ”BUDŻET RB- sprawozdawczość dla jednostek budżetowych. Kolejnym etapem będzie instalacja modułu „POSESJA”