Gmina Krościenko nad Dunajcem Kolejnym rozszerzyła współpracę z Rekord Kraków i zakupiła kolejny moduł do rejestrowania zamówień, umów i dokumentów rozliczeniowych- „DYSPONENT BUDŻETOWY”. Kolejnym planowanym modułem do wdrożenia jest „POSESJA”. Wdrożenie przeprowadzono 9 marca 2011 r.