Urząd Gminy Lipnica Wielka  przystąpił do wdrożenia zintegrowanego pakietu Ratusz®. Pierwszymi wdrażanymi modułami są: „FIRMY”- podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych oraz „POJAZDY”- podatek od środków transportowych. We wrześniu rozpocznie się wdrożenie kolejnego systemu, będzie to „POSESJA”- podatek od nieruchomości, rolny i leśny