Zabierzów, jest kolejną Gminą, w której rozpoczyna się wdrożenie pakietu RATUSZ®, obejmuje ono  moduły takie jak: „PŁACE”- system płacowy, „KADRY”- system ewidencji pracowników oraz „PRZELEWY”- moduł obsługi przelewów. Wdrożenie rozpoczęło się dnia 24 września 2010 roku. Na rok 2011 planowane jest wdrożenie modułu „POSESJA”