W dniu 9 listopada 2010 roku w Mikołowie  pomiędzy Prezesem Zarządu firmy REKORD – Januszem Szymurą a Burmistrzem Mikołowa – Markiem Balcerem została podpisana umowa na pierwszy etap dostawy, instalacji i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Urzędu Miasta w Mikołowie.


Urząd Miasta Mikolow klientem pakietu Ratusz formy RekordMikołów to ponad 38 tysięczne miasto w województwie śląskim leżące w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Samo miasto ma bogatą historię sięgającą osiem wieków wstecz oraz wiele ciekawych zabytków, odbywają się tutaj także liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. Warto również wspomnieć, iż 7 z 8 sąsiadujących gmin korzysta z oprogramowania autorstwa firmy REKORD.

Realizacja zamówienia publicznego, rozstrzygniętego w ramach przetargu nieograniczonego obejmuje dostawę systemów dziedzinowych w zakresie: podatków i opłat lokalnych, księgowości budżetowej, obsługi płacowo – kadrowej  pracowników urzędu a także systemy ewidencyjne, portal analityczny oraz niezbędna infrastrukturę techniczną. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do końca 2011 roku a następnie wdrożone oprogramowanie zostanie objęte asystą techniczną.

Zgodnie z planami Urzędu Miasta w Mikołowie wdrożone systemy poza usprawnieniem procesu zarządzania finansami gminy będą stanowiły także doskonałą bazę wiedzy dla systemów informacji przestrzennej (GIS), implementację których planują wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu mikołowskiego.


Opracował: Robert Gawlak