System RATUSZ w Urzedzie Miejskim w OławieDnia 15 listopada 2010 roku w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, firmie REKORD zostało powierzone wykonanie zadania na dostawę i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Urzędu Miasta w Oławie.

Oława to ponad 30 tysięczne miasto z 800 letnią tradycją położone między korytem 2 rzek Odry i Oławy w odległości 27 km od centrum Wrocławia. Miasto posiada wiele cennych zabytków architektury średniowiecznej a także jest ważnym ośrodkiem gospodarczym i społecznym dla regionu. Bliskie położenie terenów leśnych sprawia także, że miasto stało się atrakcyjnym miejscem turystycznych wycieczek.

Podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem Oławy Panem Franciszkiem Październikiem a Prezesem Zarządu firmy REKORD Panem Januszem Szymurą  nastąpiło w obecności Skarbnika Pani Danuty Rybarczyk, Głównego Informatyka Pana Łukasza Komarnickiego oraz Kierownika Projektu ze strony wykonawcy Pani Agaty Olmy. Zamówienie przewiduje dostawę systemów do obsługi księgowości budżetowej, dochodów niepodatkowych a także systemów ewidencyjnych i analitycznych. Całość zadania wraz ze szkoleniami użytkowników zostanie zrealizowana do 31 maja 2011 roku. Na koniec warto dodać, iż nie jest to pierwsze oprogramowanie autorstwa naszej firmy, z którego będzie korzystał urząd - od początku bieżącego roku w użyciu są programy obsługujące podatki lokalne.

Opracował: Robert Gawlak