Firma REKORD Systemy Informatyczne rozpoczyna realizację kolejnego projektu dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - tym razem przy współpracy z Miastem Oświęcim. Podobnie jak siedem wcześniejszych projektów również i ten polega na rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez wprowadzenie elektronicznych usług publicznych dostępnych dla mieszkańców. Aby jednak przedsięwzięcie pod nazwą „e-Urząd w Oświęcimiu” zakończyło się pełnym sukcesem potrzebne jest wprowadzenie niezbędnej infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania zarówno w Urzędzie Miejskim jak również w jednostkach organizacyjnych. Dostawcą wszystkich rozwiązań będzie firma REKORD wyznaczona do realizacji zadania dzięki złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego.

Miasto Oświęcim liczy sobie ponad 40 tysięcy mieszkańców i jest położone w południowej Polsce przy ujściu rzeki Soły do Wisły. Pod względem wielkości jest 4 co do wielkości miastem województwa małopolskiego. W czasie swojej bogatej ponad 800 letniej historii Oświęcim wielokrotnie został doświadczony przez los, jednak niewątpliwie każdemu kojarzy się z jedną z największych zbrodni ludzkości a mianowicie wydarzeniami jakie miały miejsce w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau gdzie obecnie znajduje się muzeum. Na terenie miasta możemy ponadto zobaczyć wiele ciekawych zabytków i atrakcji turystycznych szczególnie związanych z historią miasta i regionu. Co warto podkreślić Urząd Miejski Oświęcim współpracuje z REKORDEM od wielu lat podobnie jak wszystkie otaczające miasto gminy.

Umowa na wykonanie projektu została podpisana dnia 18 kwietnia 2011 roku przez Janusza Marszałka – Prezydenta Miasta Oświęcim oraz Janusza Szymurę – Prezesa Firmy REKORD. Realizacja całości zamówienia, którego wartość sięga prawie 1,3 mln (z czego blisko 1 mln stanowi dofinansowanie z UE) zakończy się 15 listopada 2011 roku. W tym czasie zarówno w Urzędzie Miejskim jak i w jednostkach organizacyjnych zostanie wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Gminą – RATUSZ oraz moduł integrujący sferę systemów dziedzinowych wewnątrz organizacji z portalem usług publicznych o nazwie eUrząd. Warto także wspomnieć o tym, iż oprogramowanie zostanie zintegrowane z Elektroniczną Skrzynką Podawczą udostępnianą na platformie krajowej ePUAP. Wierzymy, że doświadczenie naszej firmy w realizacji tego typu przedsięwzięć oraz dotychczasowa długoletnia bardzo dobra współpraca między partnerami niniejszego projektu będzie gwarantem obustronnego sukcesu.

Opracował: Robert Gawlak