Wybrane cechy systemu:


Obsługa spraw:
- Zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA
- Obsługa elektronicznych teczek aktowych i spisów spraw
- Dekretacja spraw na wydziały (referaty) i osoby
- Powiązanie statusu sprawy z pracami na dokumentach
- Monitorowanie stopnia realizacji spraw
- Uprawnienia dostępu na poziomie rodzaju sprawy (RWA)
- Możliwość powiadamiania o stanie spraw
- Słowniki definiujące strukturę urzędu
- Raporty predefiniowane i szybkie, tworzone z dowolnego okna programu
Obsługa dokumentów:
- Rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej ( papier,fax,e-mail)
- Dekretacja dokumentów na wydziały (referaty) i osoby
- Obsługa wzorców dokumentów (szablonów)
- Szybkie wyszukiwanie po polach opisowych
- Dodatkowe klasyfikatory dokumentów ułatwiające grupowanie i wyszukiwanie
- Możliwość powiadamiania o nowych dokumentach
- Raporty predefiniowane i szybkie, tworzone z dowolnego okna programu
Współpraca z systemami zewnętrznymi:
- Współpraca z systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej urzędu,
- Współpraca z systemami faxowymi
- Współpraca z modułem BIP z pakietu Ratusz umożliwiająca publikację dokumentów i stanu spraw w Internecie,
- Współpraca z pozostałymi modułami pakietu Ratusz (część w trakcie realizacji)
System pracuje w darmowym środowisku serwerowym systemu operacyjnego Linux i serwera bazy danych Interbase/Firebird.