Dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi i instalacyjnymi będą przedmiotem wdrożenia w Urzędzie Gminy Ropa w województwie małopolskim. Realizację projektu zlecono konsorcjum REKORD SI oraz REKORD Kraków.

Gmina Ropa korzysta z oprogramowania REKORDU już od 2009 roku. Jako pierwsze wdrożone zostały tam programy finansowo – budżetowe, w 2010 roku - programy podatkowe, a w 2013 roku również Odpady komunalne.

W wyniku realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalizacja 6 JST poprzez wdrożenie usprawnień samooceny CAF”, w urzędzie Gminy Ropa wdrożony zostanie tym razem System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) i moduły: finanse, księgowość, kadry, płace oraz ewidencja mienia gminy.

Wdrożenie zostanie poprzedzone oraz zakończone badaniem efektywności wykonywania zadań przez pracowników urzędu. Celem badania będzie wykazanie większej efektywności w tym zakresie po wdrożeniu systemów informatycznych usprawniających pracę instytucji.

Realizacja projektu jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, a termin jego zakończenia wyznaczono na koniec października 2014r.

AK