Dostawa oprogramowania, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania jednostką administracji samorządowej z obsługą e-usług są przedmiotem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w Gminie Poddębice.


Dzięki projektowi, który rozwinie usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną w zakresie e-administracji, mieszkańców czeka wiele ułatwień. W Gminie powstanie dedykowany Portal Usług Publicznych - platforma dla klientów Urzędu, którymi mogą być zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, czy konkretnie podatnicy lub inwestorzy. Oferowane w ramach portalu usługi będą równoważne co do wykonywanych usług w standardowym trybie, jednakże cały proces będzie się odbywał automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, bez konieczności wizyty klienta w siedzibie Urzędu. E-usługi będą też dostępne na urządzeniach mobilnych.


Zakończenie projektu planowane jest na 06.04.2018 roku.


Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.