Budowa e-administracji wraz z możliwością udostępniania elektronicznych usług publicznych mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz przygotowanie jednolitego systemu Zarządzania Gminą jest celem wdrożenia, które odbywa się aktualnie w Urzędzie Miasta w Toszku.

Wdrożenie obejmuje swym zakresem systemy podatków i opłat lokalnych, księgowości budżetowej, system kadrowo - płacowy oraz portal elektronicznych usług publicznych (eUrząd). Oprócz tego, wdrożone zostanie zarządzanie dokumentami, portal sprawozdawczości finansowej dla jednostek organizacyjnych oraz systemy analityczne.

Innowacją we wdrożeniu jest z pewnością portal sprawozdawczości finansowej dla jednostek organizacyjnych, dzięki któremu możliwe będzie korzystanie ze wspólnych danych budżetowych, praca na tych samych dokumentach w systemie czy składanie dokumentów w trybie online bezpośrednio do zainteresowanego wydziału, bez konieczności używania kancelarii.

Systemy autorstwa Rekordu w Toszku będą współpracować z systemami FK, Besti@ oraz z platformą ePUAP i SEKAP. Dzięki temu możliwa stanie się integracja kluczowych elementów systemu wewnątrz urzędu na poziomie finansowym oraz dokumentowym, a sam urząd – dzięki portalowi elektronicznych usług publicznych - będzie czynny dla klientów 24h na dobę.

Wdrożenie jest wynikiem realizacji przez gminę projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek”, współfinansowanego przez UE w ramach RPO WS 2007-2013. Jego zakończenie planowane jest na koniec kwietnia 2014 roku.

AK