Tradycyjnie na przełomie maja i czerwca każdego roku organizowane jest Forum Użytkowników pakietu RATUSZ. Spotkanie to  jest skierowane do osób odpowiedzialnych za rozwój informatyki w administracji publicznej i cieszy się znaczącym zainteresowaniem wśród użytkowników oprogramowania naszego autorstwa. Podobnie jak w roku ubiegłym ilość wolnych miejsc okazała się mniejsza niż liczba chętnych do uczestnictwa w konferencji i tak w dniach 24-25 maja udział w niej wzięło 58 uczestników. Z powodu tak rekordowej frekwencji przyszłoroczne spotkanie prawdopodobnie odbędzie się już w nowo budowanej, nowoczesnej szkole mistrzostwa sportowego na terenie ośrodka szkoleniowego Rekord.

Konferencje otworzył Prezes Zarządu firmy REKORD – Janusz Szymura, który tradycyjnie zapoznał uczestników z najważniejszymi wydarzeniami jakie miały miejsce w ostatnim roku a było to:

  • zdobycie głównej nagrody konkursie Przedsiebiorstwo Fair Play,
  • realizacja projektu badawczo – rozwojowego „eRATUSZ”,
  • rozpoczęcie budowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego REKORD,
  • kwestie związane z przekształceniem firmy REKORD.

Zostały także przedstawione główne kierunki rozwoju oprogramowania, którymi są:

  • współpraca pakietu RATUSZ z systemami informacji przestrzennej GIS
  • rozwijanie oprogramowania wspierającego zadania wynikające z nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  • rozbudowa portalu eUrząd,
  • zaprzestanie wsparcia  z dniem 31.12.2012 dla serwera Firebird 1.5,
  • zarządzanie projektami według metodologii PRINCE 2.

W swojej prelekcji Janusz Szymura przedstawił także informacje na temat realizacji projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz dane świadczące o zrównoważonym rozwoju firmy i korzyści z tego płynących. Analizując dane dotyczące zachowań polskich internautów oraz przedsiębiorstw widać wyraźnie zapotrzebowanie na dostarczanie elektronicznych usług publicznych. Najważniejszym a często pomijanym aspektem  są korzyści dla odbiorców, którzy z takiej usługi skorzystają. Dobrymi przykładami realizacji niniejszych założeń w praktyce mogą być eDeklaracje umożliwiające składanie deklaracji podatkowych (w 2011 roku ponad 2 miliony złożonych elektronicznie deklaracji) czy też bankowość internetowa (ponad 17 milionów użytkowników). Dlatego tez Prezes – Janusz Szymura przedstawił możliwości zrealizowania równie efektywnych projektów w zakresie regionalnym za pomocą oprogramowania REKORDU. Zachęcił on także samorządy do otwarcia się na potrzeby mieszkańców w zakresie udostępnianych usług dla petentów urzędu.

Następną prelekcję o Systemach Informacji Przestrzennej wygłosiły Anna Biała oraz Katarzyna Sosnowska z firmy Esri Polska będącą dystrybutorem światowego lidera w tworzeniu oprogramowania GIS. Przedstawiły one wykorzystanie niniejszych systemów w jednostkach samorządu terytorialnego gdzie 80% przetwarzanych informacji ma komponent przestrzenny. Tematykę tą rozszerzył w swoim wystąpieniu Tomasz Borecki – Kierownik Działu RATUSZ. W swojej prezentacji dotyczącej ewidencji systemów podatkowych w środowisku GIS pokazał na żywym organizmie obustronne połączenie systemu podatku od nieruchomości z mapą i tematycznymi warstwami danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu można tworzyć ciekawe zestawienia jak np. wyszukiwanie „białych plam” w ewidencji podatkowej lub przeglądać w bardziej przyjazny sposób informacje podatkowe o obiektach znajdujących się na mapie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się blok tematyczny dotyczący wykorzystania systemu zarządzania dokumentami eDokument, którą poprowadzili w duecie Marek Krywult oraz Paweł Pietraszko – Specjaliści ds. wdrożeń. Zaprezentowali oni formularze podatkowe na platformie ePUAP oraz import danych zawartych w niniejszych formularzach bezpośrednio do systemów podatkowych. Jak wyglądają niniejsze formularze można zobaczyć w działających już rozwiązaniach udostępnionych przez Urząd Miasta Oświęcim czy też Urzędzie Gminy Kety. Drugim ważnym punktem niniejszej prezentacji było przedstawienie wniosków płynących z przeprowadzenia pilotażowej akcji wymiarowej z wykorzystaniem masowego tworzenia dokumentów z systemu obsługującego podatek od nieruchomości osób fizycznych do systemu eDokument. W 2012 roku takie akcje zostały przeprowadzone w trzech urzędach: Urząd Miasta Oświęcim, Urząd Gminy Wilamowice, Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz.

W roku ubiegłym odbył się pierwszy konkurs  „eUrząd w społeczeństwie informacyjnym”, w którym udział wzięło 4 uczestników. Tegoroczne drugie już wydanie zgromadziło 5 uczestników, którzy przedstawili swoje prezentacje konkursowe a byli to:

 - Barbara Zygmańska – Urząd Miasta Chorzów – przedstawiła rozwiązanie problemu wpłat „komunikacyjnych” za rejestracje pojazdów oraz praw jazdy bez stosowania dyspozycji wraz z pomysłami na dalszy rozwój zagadnienia;

 - Tomasz Bochenek – Urząd Miejski w Jaworznie – prelekcję wygłosił Mariusz Derela, który przedstawił realizację projektu e-Urzędu w Jaworznie. Dzięki integracji pakietu Ratusz, Miejskiego Systemu Informacji o Terenie oraz systemu obiegu dokumentów stworzone zostało spójne środowisko, które oferuje kompleksowe rozwiązania dla petentów i pracowników urzędu.

- Marcin Nazarewicz – Urząd Miasta Jarosławia – zaprezentował wewnętrzny system komunikacji między pracownikami urzędu, a także plany rozwoju systemu, które zakładają min. udostępnianie danych mieszkańcom gminy.

- Mirosław Ziaja – Urząd Miasta Oświęcim – pokazał efekty uzyskane przy realizacji projektu „e-Urząd w Oświęcimiu” gdzie postawiono głównie na standaryzację rozwiązań i komunikacji z jednostkami organizacyjnymi oraz na udostępnienie usług publicznych dla obywateli;

- Piotr Müller – Urząd Miasta Wałbrzych – przedstawił własne rozwiązania dotyczące usprawnienia w zakresie nadzoru i przygotowania wyborów w gminie, które pozwoliły na wyeliminowanie problemów logistycznych oraz zinformatyzowanie głównych obszarów działania okręgowych komisji wyborczych.


Kapituła konkursu w składzie:

Prof. Dr hab. Józef Matuszek – Prezes Fundacji Centrum Nowych Technologii
Jacek Kozak – Z-ca Wójta Gminy Czernichów
Aleksander Chomik – Z-ca Naczelnika Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej
Wojciech Sikora – Dyrektor ds. Rozwoju w firmie REKORD;

przyznała następujące miejsca poszczególnym uczestnikom

I miejsce – Tomasz Bochenek – Urząd Miejski w Jaworznie;

II miejsce - Piotr Müller – Urząd Miasta Wałbrzych;

III miejsce - Marcin Nazarewicz – Urząd Miasta Jarosławia;

IV miejsce – Mirosław Ziaja – Urząd Miasta Oświęcim

V miejsce - Barbara Zygmańska – Urząd Miasta Chorzów;

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy realizacji w swoich organizacjach zaawansowanych projektów informatycznych ułatwiających pracę zarówno użytkownikom jak również mieszkańcom.

Jeżeli jest już mowa o nagrodach to trzeba wspomnieć o tradycyjnej już nagrodzie „Informatyka Roku” przyznawanej przez firmę REKORD a w tym roku zdobytej przez Pana Mirosława Ziaję z Urzędu Miasta Oświęcim. Dla przypomnienia – nagroda ta jest przyznawana w uznaniu za profesjonalizm zawodowy oraz umiejętność komunikacji z użytkownikami a dostawcą oprogramowania.

Co roku duże emocje budzi mecz piłki nożnej pomiędzy pracownikami firmy REKORD a użytkownikami pakietu RATUSZ. W tym roku drużyny wystąpiły w składzie:

REKORD SI:

Jacek Jaworowski, Maciej Pyszka, Tomasz Borecki, Piotr Szymura, Sławomir Siwiec, Paweł Mruczek, Janusz Szymura, Andrzej Maślorz, Marek Krywult

GOŚCIE

Marcin Nazarewicz, Tomasz Bochenek, Paweł Stachura, Mirosław Ziaja, Sebastian Wika, Wojciech Kinczel, Krzysztof Borowski, Maciej Kordyś

Po niezwykle emocjonującym spotkaniu mecz zakończył się remisem 7:7. Dzięki temu ogólny bilans meczów świadczy na korzyść użytkowników kształtując się następująco: 2 wygrane, 2 remisy oraz 1 porażka.

W części artystycznej uczestnicy mogli zobaczyć „teatr Jednego Mima” czyli najsławniejszego mima komicznego w Polsce – Ireneusza Krosnego. Występował on m.in. na scenach w Europie, Rosji, Kanadzie, Chinach, Islandii, USA czy Korei Południowej, jest także laureatem kilku festiwali zagranicznych i krajowych.

Drugi dzień spotkania otworzyła prezentacja Działu Systemów Sieciowych a dokładniej Tomasza Węglorza i Kamila Hałasa na temat backupu danych. W dalszej części została zaprezentowana nowa wersja systemu analitycznego LIDER2 pozwalająca zwiększyć możliwości systemu w zakresie sposobów prezentacji i analizy danych a także usprawnienia i nowe funkcjonalności w portalu informacji dla mieszkańców eUrząd. Dyrektor ds. Rozwoju – Wojciech Sikora przedstawił m.in. obsługę płatności internetowych, integrację z platformą ePUAP oraz nowy katalog usług. Zostały pokazane także dalsze plany rozwoju aplikacji. Po przerwie kawowej Dział Wdrożeń zaprezentował nowości w systemach finansowo – budżetowych oraz kadrowo – płacowych.

Na sam koniec spotkania Sławomir Siwiec – Z-ca Kierownika Działu Ratusz przedstawił bardzo oczekiwany przez klientów system Odpady Komunalne – usprawniający zadania urzędu związane z nowa ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Temat ten wzbudził gorącą dyskusję wśród uczestników. Przypominamy, że szczegółowe informacje na temat samej ustawy jak i programu Odpady Komunalne można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.oplatazaodpady.pl

Podsumowując   konferencję  Prezes Janusz Szymura serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, oraz prelegentom za wkład w przygotowanie swoich wystąpień. Wierzymy, że konferencja zaowocuje pogłębieniem dotychczasowej współpracy a także będzie podstawą do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań informatycznych u każdego obecnego użytkownika pakietu RATUSZ.

Na koniec serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznym spotkaniu!