Końcem ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu wdrożenia systemów informatycznych do obsługi księgowości budżetowej, dochodów niepodatkowych oraz ewidencyjnych i analitycznych w Urzędzie Miejskim w Oławie. Dzisiaj w tym samym kontekście miło nam Państwa poinformować o zakończeniu niniejszego wdrożenia.

Historycznie patrząc Miasto Oława rozpoczęło współpracę z firmą REKORD pod koniec 2009 roku zaczynając pracę z pakietem Ratusz od systemów obsługujących podatki lokalne. W dalszym ciągu jednak istniała potrzeba wymiany innych systemów informatycznych pracujących w urzędzie na programy nowsze technologicznie oraz dające możliwość dalszego rozwoju. Było to podyktowane koniecznością stworzenia dobrej bazy pod rozwój planowanych w przyszłości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców. Dlatego w październiku 2010 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę odpowiedniego oprogramowania w wyniku, którego firma REKORD oferując najlepsze warunki została ponownie wybrana jako dostawca nowoczesnych technologii informatycznych.

Podpisanie protokołu zakończenia wdrożenia nastąpiło 30 września 2011 roku gdzie pod stosownym dokumentem swoje podpisy złożyli Prezes Zarządu firmy REKORD -  Janusz Szymura, Skarbnik Miasta Oława – Danuta Rybarczyk, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Małgorzata Popowicz oraz Główny Informatyk - Łukasz Komarnicki. Rolę Kierownika Projektu ze strony firmy REKORD pełniła Pani Agata Olma. Warto tutaj zaznaczyć, iż dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników zamawiającego oraz wykonawcy projekt przebiegł praktycznie bezproblemowo kończąc się sukcesem.

Dzięki kompleksowemu wdrożeniu zintegrowanego systemu RATUSZ do zarządzania gminą to ponad 30 tysięczne miasto w województwie dolnośląskim ukończyło kolejny etap  na drodze do budowania nowoczesnej i przyjaznej administracji. Nie ma się jednak czemu dziwić bo strategiczne znaczenie miasta dla regionu oraz 800 letnia historia Oławy zobowiązują do inwestowania w najlepsze rozwiązania.

 

Opracował: Robert Gawlak