Wiosną ubiegłego roku firma REKORD rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia e-Usług – Innowacyjny Czorsztyn”.

W ramach projektu, w Gminie Czorsztyn wdrażany był autorski system REKORDU - RATUSZ®. Po podpisaniu umowy, w dniu 6 kwietnia 2011 roku rozpoczęto implementację systemów,  która przebiegała w trzech etapach. Etap I obejmował dostawę i instalację infrastruktury sprzętowej.  Etap II objął instalację oprogramowania, jego wdrożenie oraz personalizację wszystkich modułów wraz z  migracją danych. W ostatnim - III etapie - przeprowadzono szkolenia pracowników Urzędu.

Podpisanie protokołu  zakończenia wdrożenia miało miejsce 5 grudnia 2011 roku. Swoje podpisy złożyli na nim Prezes Zarządu firmy REKORD - Janusz Szymura oraz Wójt Gminy Czorsztyn – Tadeusz Wach w kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Małgorzaty Grywalskiej. W spotkaniu uczestniczyli również Jadwiga Fudala - Sekretarz Gminy, Waldemar Pasich – Informatyk oraz Wioletta Kasprzyk – dyrektor oddziału REKORD Kraków, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika niniejszego projektu.

Dzięki wdrożeniu systemu RATUSZ®,  Gmina Czorsztyn może efektywniej zarządzać wewnętrznymi procesami w obszarach:
•    Finansowo-Budżetowym,
•    Podatkowym,
•    Organizacyjnym,
•    Kadrowo-Płacowym.

Wdrożony system zintegrowany jest z platformą  e-PUAP, dzięki czemu załatwianie spraw urzędowych jest możliwe za pośrednictwem Internetu. Integracja  z  systemem elektronicznych usług publicznych  e-Urząd usprawnia z kolei kontakty  między obywatelem a urzędem, poprzez wprowadzenie elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.