W połowie czerwca w Siedlcach zakończyła się realizacja projektu „SPR@WNY URZĄD”. Wdrożenie objęło swym zakresem systemy podatkowe wraz z systemami współpracującymi, systemy analityczne oraz elektroniczne usługi publiczne, w tym eURZĄD, a przeprowadzone wśród kadry Urzędu szkolenia dotyczyły m.in. dokumentów i podpisów elektronicznych, systemów GIS oraz e-usług.

Dostarczone systemy stanowią całkowite i kompleksowe rozwiązanie w zakresie podatków lokalnych obsługiwanych przez miasto lub gminę. Projekt objął kwestie związane z naliczeniem i księgowością podatku, połączeniem z elektroniczną platformą usług publicznych ePUAP, integracją sfery systemów dziedzinowych z repozytorium dokumentów oraz zagadnienia związane z kontrolowaniem przebiegu całego procesu i udostępnianiem spersonalizowanych informacji przez Internet do podatnika. Rozwiązania te otwierają urząd na mieszkańców, zapewniając bezpieczeństwo i nową jakość obsługi klienta.

Projekt był realizowany przez konsorcjum firm REKORD SI z Bielska-Białej oraz POSITIVE PRO z Warszawy, dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach poddziałania 5.2.1 POKL.

AK/RG