Już wkrótce kolejna jednostka samorządu terytorialnego z północnej Polski będzie zarządzana w oparciu o system RATUSZ®.  12 kwietnia br., w wyniku wygranego przetargu, została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Goleniów a konsorcjum firm Rekord SI i Rekord Pomorze na zadnie pn. „Zakup, dostawa, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania gminą i miastem”.

Projekt jest bardzo rozbudowany, dlatego został rozłożony na 3 etapy:

·        wdrożenie systemów dziedzinowych w zakresie podatków, opłat lokalnych, odpadów komunalnych, księgowości budżetowej, kadr-płac oraz systemów ewidencyjnych,

·        wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz opracowanie formularzy na ePUAP,

·      wdrożenie Portalu eUrząd, Portalu Finansowo-Budżetowego oraz wykonanie integracji z Systemem Informacji Przestrzennej w zakresie prezentacji na mapach danych dostarczonych z systemów dziedzinowych.

Tak kompleksowe podejście Gminy Goleniów do informatyzacji przyniesie wiele korzyści, a realizacja projektu wniesie nową jakość w codzienną pracę urzędu oraz obsługę mieszkańców. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania umożliwi bardziej efektywne zarządzanie wewnętrznymi procesami oraz pomoże obniżyć koszty funkcjonowania gminy. Dzięki dostępowi on-line do urzędowych usług gmina otworzy się na swoich obywateli, a załatwienie wielu spraw będzie mogło być realizowane przez internet.

Wartość umowy wynosi 1 778 643,86 zł i wraz z utrzymaniem systemu będzie ona realizowana do końca 2025 roku.