Dostawa, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania są przedmiotem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w Gminie Suchy Las koło Poznania. Umowa w tej sprawie została podpisana w ubiegłym tygodniu przez wójta Suchego Lasu – Grzegorza Wojterę oraz prezesa Rekordu SI – Janusza Szymurę.


W wyniku projektu, w gminie zostaną wdrożone systemy dziedzinowe, portal internetowy oraz usługa komunikacji z klientami, a sama jego realizacja przebiegać będzie kilkuetapowo:
- etap I - przeniesienie danych do systemów dziedzinowych, przetestowanie poprawności migracji i działania, szkolenia administratorów i użytkowników oprogramowania,
- etap II - rozbudowa systemu o repozytorium dokumentów, współpracę z dokumentami oraz opracowanie i aktualizacja formularzy na platformę ePUAP,
- etap III - wprowadzenie elektronicznych usług publicznych dla klientów urzędu oraz ich powiadamianie,
- etap IV - integracja systemów dziedzinowych z serwerem GIS.


Zakończenie wdrożenia planowane jest na 31.12.2018 roku.