Dostawa licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gminą wraz ze szkoleniem to zakres projektu w UM w Wolinie, który realizowany jest przez Rekord Si w konsorcjum z Rekord Pomorze. Umowa w tej sprawie została podpisana 8 października br.

Wdrożenie obejmie systemy podatkowe, opłaty lokalne,  księgowość budżetową oraz kadry i płace.

Zintegrowany system zarządzania umożliwi gminie Wolin bardziej efektywne zarządzanie wewnętrznymi procesami w obszarach: podatkowym, finansowo-budżetowym, ewidencyjnym i kadrowo-płacowym. Wdrożenie i uporządkowanie back office pozwoli z kolei przygotować się do uruchomienia w przyszłości usług publicznych dla mieszkańców oraz da kadrze zarządzającej możliwość syntetycznego spojrzenia na całą gminę.

Zakończenie wdrożenia planowane jest na 30 kwietnia 2015r.

AK