analiza przesiębiorstwa

W przedsiębiorstwach produkcyjnych wyraźnie zauważalna jest luka pomiędzy halą produkcyjną, gdzie w czasie rzeczywistym odbywa się sterowanie, wizualizacja i bezpośredni nadzór nad procesami produkcyjnymi, a procesem biznesowym (znajdującym swoje odzwierciedlenie np w systemie klasy ERP).

Lukę tę coraz powszechniej wypełniają systemy zarządzania produkcją – MES (Manufacturing Execution System) wraz z podrzędnymi względem nich systemami nadzoru produkcji: SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oraz HMI (Human Machine Interface), (lub jego części) – systemy MES, SCADA, HMI, integracja MES i ERP – karta informacyjna (AS-02)

Systemy zarządzania produkcją w fabryce

W przedsiębiorstwach produkcyjnych wyraźnie zauważalna jest luka pomiędzy halą produkcyjną, gdzie w czasie rzeczywistym odbywa się sterowanie, wizualizacja i bezpośredni nadzór nad procesami produkcyjnymi, a procesem biznesowym (znajdującym swoje odzwierciedlenie np. w systemie klasy ERP).

Lukę tę coraz powszechniej wypełniają systemy zarządzania produkcją – MES (Manufacturing Execution System) wraz z podrzędnymi względem nich systemami nadzoru produkcji: SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oraz HMI (Human Machine Interface).

piramida systemów informatycznych
Funkcjonalność systemów MES-SCADA-HMI oraz ich umiejscowienie w "piramidzie" systemów informatycznych przedsiębiorstwa


Cel prac konsultingowych został ukierunkowany głównie pod kątem analizy możliwości wykonania systemu informatycznego MES-SCADA-HMI (wraz z infrastrukturą techniczną) do monitorowania i alarmowania (w układzie on-line) oraz analiz i optymalizacji procesu wytwarzania.

Zakres funkcjonalny projektu, w zależności od wymagań Klienta, będzie można podzielić na następujące obszary:

 1. Śledzenie bieżących procesów wytwarzania bezpośrednio na stanowisku pracy.
 2. Wizualizacja procesu z wykorzystaniem wyświetlaczy wielkogabarytowych (tzw. ANDON produkcyjny)
 3. Alarmowanie o zdarzeniach występujących na produkcji (np. w układzie wiadomości SMS)
 4. Analiza zakończonych procesów produkcyjnych
 5. Planowanie pracy służb utrzymania ruchu i gospodarki remontowej
 6. Inne obszary zgłaszane przez Klienta na etapie analizy

Optymalizacja produkcji powoduje wzrostowi wydajności przedsiębiorstwa

Oferta jest skierowania przede wszystkim do przedsiębiorstw, które są zainteresowane wzrostem wydajności wytwarzania poprzez optymalizację poziomu wykonawczego (operacyjnego) produkcji (w układzie monitoringu produkcji i rzeczywistego pomiaru pracy ludzi i maszyn).

Jeżeli są Państwo zainteresowani:
 • eliminowaniem wysp informacyjnych często spotykane na halach produkcyjnych
 • wglądem w procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym
 • informacjami o aktualnym stanie i parametrach produkcji
 • monitorowaniem jakości produktów i procesów
 • skróceniem średniego czasu cyklu
 • wzrostem produktywności, zmniejszeniem kosztów produkcji, etc.

zapraszamy do skorzystania z naszych usług konsultingowych.

Systemy analityczne dla przedsiębiorstw

Proponujemy wykorzystanie narzędzi analitycznych do znalezienia odpowiedzi na szereg pytań uszczegóławiających (listę pytań należy traktować jako otwartą) dotyczących:

 • parku maszynowego (liczba i typy maszyn, dokumentacja, sposoby komunikacji ze „światem zewnętrznym” – wykorzystane sterowniki i protokoły)
 • konieczności integracji z systemem klasy ERP
 • potrzeb wizualizacji bieżącej produkcji (sprzęt i zakres monitorowanych informacji)
 • potrzeb rejestracji postępu produkcji w układzie on-line
 • potrzeb archiwizacji zdarzeń planowanych i niezaplanowanych (zakres archiwizowanych informacji)
 • potrzeb odnośnie bieżącego raportowania i analizowania wskaźników produkcyjnych
 • potrzeb natychmiastowego powiadamiania o zdarzeniach (sposoby powiadamiania)
 • możliwości wykorzystania dodatkowego sprzętu podnoszącego komfort pracy (np. automatyczna identyfikacja pracownika w oparciu o technologię RFID, wykorzystanie skanerów kodów kreskowych, klasyfikacja i kodowanie materiałów, itp.)

Odpowiedzi na te i inne pytania w połączeniu z obserwacją analizowanego warsztatu produkcyjnego, obserwacją pracowników w ich miejscach pracy, zebranymi dokumentami (formularzami, raportami, etc.) pozwolą w większości przypadków na efektywne opracowanie projektu.

W niektórych przypadkach konieczne mogą być dodatkowe konsultacje:
 • z producentami maszyn / urządzeń objętych naszym projektem;
 • z dostawcami infrastruktury technicznej, w przypadku specyficznych preferencji Klienta w tym zakresie.

Automatyzacja procesów produkcyjnych

W wyniku przeprowadzonych prac konsultingowych otrzymają Państwo  opracowany projekt funkcjonalny systemu informatycznego wspomagającego proces automatyzacji pozyskiwania danych z warsztatu produkcyjnego wraz z ogólnymi założeniami infrastruktury technicznej do realizacji ww. systemu.

Informacje zebrane i udokumentowane w ww. projekcie będą wystarczające do opracowania szczegółowej oferty na system informatyczny (MES, SCADA, HMI w dowolnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb) i infrastrukturę techniczną u wybranego przez Państwa dostawcy rozwiązań informatycznych.

system informatyczny klasy MES-SCADA-HMI
Fragment projektu funkcjonalnego systemu informatycznego klasy MES-SCADA-HMI