Rewolucja w zarządzaniu gospodarką magazynową

Niezliczone wyzwania w gospodarce magazynowej okazały się w ostatnich latach przyczyną prawdziwej rewolucji w zarządzaniu. Tradycyjne podejście do administrowania przestrzenią, opierające się na konwencjonalnej obsłudze procesów związanych z klasycznym ewidencjonowaniem przestało spełniać swoją rolę. Nowoczesne magazyny to dynamiczne obiekty o złożonej infrastrukturze i podlegające złożonym procesom wewnętrznym.

Dla wielu przedsiębiorstw gospodarka magazynowa stanowi element logistyki o niebagatelnym znaczeniu, gdyż warunkuje przepływ towarów oraz informacji. Sprawne funkcjonowanie procesu magazynowania i łańcucha dostaw, kontrola nad poziomem zapasów czy eliminacja błędów to podstawa współczesnego handlu i przemysłu w wielu sektorach.

Nowoczesny magazyn

Jeszcze do niedawna w magazynach składowano wyprodukowane wcześniej wyroby, które już tylko czekały na odbiór przez klienta. Takie podejście bardzo się jednak zmieniło wraz z nadejściem ery Lean Manufacturing, Six Sigma czy japońskiej filozofii kaizen.

Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców zauważa znaczenie dedykowanego oprogramowania dla dobrze funkcjonującego magazynu. Nowoczesne rozwiązania IT dla magazynów, takie jak systemy klasy ERP, sprawdzają się zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i handlowych.

W celu usprawnienia przepływu towarów przez magazyn, współczesne przedsiębiorstwa wykorzystują własne systemy zarządzania określane jako gospodarka magazynowa. Wszystkie te czynności zarządcze skupione wokół składowania towarów i półfabrykatów obejmują różnorodne kwestie organizacyjne, techniczne, a nawet finansowe.

Od czego zależy funkcjonowanie magazynu?

Gospodarka magazynowa i łańcuch dostaw są uzależnione od strategii przyjętej przez dane przedsiębiorstwo. Nie ma ogólnego schematu, który sprawdzi się dla wszystkich. Istnieje natomiast szereg zasad wspomagających i usprawniających pracę magazynu bez względu na wielkość przedsiębiorstwa czy branże, w jakie działa.

Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki magazynowej jest uwarunkowane przede wszystkim samą organizacją obiektu. Równie duże znaczenie ma wprowadzony system regałów, stosowana automatyka, podział na strefy, a także zaimplementowany w firmie system informatyczny. Zarządzanie magazynem można usprawniać poprzez wdrożenia sprawdzonych rozwiązań, które zapewniają efektywniejsze sterowanie poszczególnymi procesami.

System do zarządzania gospodarka magazynową

Przedsiębiorstwa kroczące drogą rozwoju i innowacyjności już wiele lat temu zauważyły konieczność sprawniejszego zarządzania gospodarką magazynową. Potrzeba ciągłego wprowadzania usprawnień wynika między innymi ze stale rosnącej konkurencji oraz rozwijających się technologii.

Praktyka pokazuje, że nowoczesne rozwiązania IT dla magazynów pozwalają na jeszcze bardziej efektywne planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Zapewniają firmie dostęp do wielu przydatnych informacji na temat produkcji, rotacji na magazynach, sprzedaży, historii zakupów i zamówień czy też stanów minimalnych. Dzięki integracji działań i procesów, dedykowane systemy informatyczne tworzą interaktywne środowisko usprawniające zarządzanie nie tylko magazynami, zapasami i logistyką, ale również środkami trwałymi, zakupami i sprzedażą, finansami oraz zasobami ludzkimi.

Do zadań systemów informatycznych zalicza się także generowanie wszechstronnych analiz, które zapewniają solidne wsparcie procesów związanych nie tylko z logistyką magazynową, ale z całą firmą.

stany magazynowe

Na rynku dostępna jest szeroka oferta systemów do zarządzania gospodarką magazynową w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych i usługowych. Mowa w tym przypadku o oprogramowaniu klasy WMS i ERP. Systemy tego typu na przestrzeni lat doczekały się wielu przydatnych funkcjonalności. Coraz częściej zatem spotykamy systemy przeznaczone np. do obsługi magazynów wyposażone w funkcje charakterystyczne dla systemów ERP i odwrotnie – system klasy ERP obejmuje domeny, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane tylko dla dedykowanych rozwiązań WMS. Wybór, a następnie implementacja takiego systemu zarządzania to dla każdego przedsiębiorstwa strategiczna decyzja, która wpływa zarówno na gospodarkę magazynową i łańcuch dostaw, jak i zwykłe, codzienne operacje, relacje z klientami i kondycję finansową organizacji. W ten właśnie sposób powiązanie systemu WMS i ERP pozwala na praktyczną optymalizację wykonywania większości operacji magazynowych i logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub dystrybucyjnym.

Przyszłość magazynów

Zarządzanie gospodarką magazynową w nowoczesnym przedsiębiorstwie wymaga rozwiązań, które poradzą sobie z rosnącą ilością danych pochodzących z różnych źródeł, a także z nieustannie postępującą automatyzacją wszelkich procesów magazynowych. Nic zatem dziwnego, że integracja rozwiązań magazynowych z zewnętrznymi aplikacjami rozwija się w błyskawicznym tempie. Tym samym, oprogramowanie klasy ERP stało się w pełni dynamicznym środowiskiem służącym do zarządzania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.