rozwój systemów erp

Rejestracja oraz kontrola procesów zachodzących w firmie jest efektywniejsza dzięki zastosowaniu systemów klasy ERP. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku, w Polsce jedna piąta firm używała tej klasy systemu. Duży potencjał rozwoju systemów ERP w tym zakresie był dostrzegalny już w tamtym momencie.

chmura erp

W przeciągu ostatniego okresu czasu rynek usług ERP wyjątkowo szybko się rozwijał, co wiązać można chociażby z rozwojem nowych technologii przetwarzania danych. Wyraźnie widoczne trendy to: popularność chmury obliczeniowej, konfiguracja zastępująca dostosowanie oraz systemy obszarowe wypierające rozwiązania monolityczne. Wybór ERP odpowiadającego naszym potrzebom musi opierać się także na znajomości tych kierunków rozwojowych.

Ponieważ systemy monolityczne nie są w stanie zapewnić dostatecznej elastyczności, toteż coraz mniej firm decyduje się na ich zastosowanie. Konieczność wdrażania nowoczesnych systemów ERP w chmurze, a także obszarowych systemów, które obsługują procesy biznesowe to rezultat dążenia do zwiększania elastyczności firmowego środowiska IT na zmieniające się wymagania biznesu.

Głównym kierunkiem w rozwoju systemów ERP jest zwiększanie poziomu automatyzacji zadań wykonywanych przez oprogramowanie ERP. Wbudowane elementy analizy predykcyjnej oraz sztucznej inteligencji są coraz częściej spotykane. Generalnie, wyróżnić można kilka trendów w rozwoju systemów ERP, jakie zdobywają znaczenie w branży:

 • sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) wbudowana w ERP – rozwiązanie to ma na celu zminimalizować błędy człowieka oraz zmniejszyć koszty. Maszyny wykonują rutynowe czynności, z kolei operatorzy zajmują się bardziej produktywnymi zadaniami,
 • Open-Source – w rozwoju systemów ERP ukształtowało się rozwiązanie, które umożliwia działanie na otwartym kodzie źródłowym. Jego zalety to możliwość dostosowania i zintegrowania wielu aplikacji w obrębie przedsiębiorstwa,
 • In-memory Computing – tzw. analiza Big Data (wielkich zbiorów danych). W pamięci RAM są przechowywane dane,
 • Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT) - Internet rzeczy służy gromadzeniu, przetwarzaniu i wymianie wielkich ilości danych pochodzących z różnorakich urządzeń i czujników w rzeczywistym czasie. Model Internet of Things jest możliwy do powiązania z rozwiązaniami ERP, wyposażonymi w sztuczną inteligencję, co pozwala uzyskać podgląd danych oraz ich analizę,
 • chmura ERP – służy do szybkiej implementacji oraz szybszego i tańszego wdrażania rozwiązań,
 • integracja ERP z e-commerce – zachodzi pomiędzy platformami e-commerce, np. PrestaShop, Magento, Shopify oraz rozwiązaniami ERP, np. MS Dynamics, NAV, SAP B1. Będąca priorytetem integracja umożliwia zaoszczędzenie czasu, wydajniejszą pracę oraz redukcję błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych. Takie wielkie platformy jak Amazon czy Ebay będą wówczas częścią integracji. Umożliwia to synchronizację danych sprzedaży z danymi zapasów, zamówień, wysyłek, produktów oraz faktur,
 • mobilna integracja – powoli mobilny ERP nie jest postrzegany jako opcja do wyboru, lecz niemalże standard. Na urządzeniach mobilnych aplikacje w chmurze stały się powszechnie dostępne,
 • integracja CRM (Customer Relationship Management) z ERP – synchronizacja danych w czasie rzeczywistym, która usprawnia operacje biznesowe oraz poprawia obsługę klienta. Wydajność wzrasta dzięki temu, że dane z jednego systemu są automatycznie obecne w drugim systemie,
 • hybrydy tworzone przez dostawców systemów tradycyjnych (on-premise) - starsze aplikacje mogą być połączone z nowymi w chmurze, co zapewnia konkurencyjność usług hybrydowych dla klientów, a w rezultacie prowadzi do poszerzenia ich bazy w przyszłości,
 • ERP przeznaczone do analiz predykcyjnych – obejmuje wiele źródeł danych, modeli statystycznych, technik pozyskiwania danych służących analizie wyników,
 • inteligentne systemy ERP – mix chmury, analizy i umiejętności uczenia oznacza daleko posunięty rozwój systemów ERP. Ewolucja systemów pozwala skonfrontować się z wymaganiami przedsiębiorstw oraz oczekiwaniami środowiska biznesowego.