wdrożenie w urzędzie miasta bielsko-biała

Bielsko – Biała jest miastem na prawach powiatu, leżącym w południowej Polsce w granicach którego mieszka ponad 175 tys. mieszkańców. Miasto jest stolicą Euroregionu Beskidy pełniącym funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego, kulturalnego i turystycznego.