Czym są eDoręczenia

eDoręczenia to kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która pozwala wysyłać i odbierać elektroniczne listy polecone.

eDoręczenia są równoważne prawnie z tradycyjną pocztową przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 • Celem e-Doręczeń jest cyfrowa komunikacja obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną
 • Usługa e-Doręczeń działa w oparciu o standard publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego i kwalifikowanych dostawców usług
 • Docelowo zastąpi korespondencję realizowaną przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Korzyści

Oszczędność czasu w celu dokonania czynności formalnych lub prawnych

Elektroniczne dowody nadania i odbioru

Potwierdzenie tożsamości komunikujących się stron

Możliwość przesyłania dokumentów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze

Podstawowe pojęcia

PURDE - Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego, usługa umożliwiająca elektroniczne doręczanie dokumentów i korespondencji w sposób zarejestrowany i bezpieczny. Dzięki PURDE możliwe jest przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej z gwarancją dostarczenia do odbiorcy oraz potwierdzeniem odbioru. Służy do realizacji e-doręczeń pomiędzy podmiotami publicznymi, a niepublicznymi i osobami fizycznymi. Usługa jest świadczona przez operatora wyznaczonego – Poczta Polska. Obowiązkowa dla Administracji Publicznej.

PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa. Służy do realizacji doręczeń przesyłek mających po stronie nadawcy (podmiotu publicznego) postać elektroniczną, a po stronie adresata (odbiorcy niemogącego z różnych przyczyn przesyłki elektronicznej odebrać), postać papierową. Konwersja z postaci elektronicznej na papierową odbywa się automatycznie (przesyłka musi spełniać określone wymagania techniczne), a sama przesyłka doręczana jest pod wskazany adres do doręczeń zwykłych, papierowych listów poleconych.

Jak założyć konto na platformie?

Rozpoczęcie korzystania z eDoręczeń wymaga rejestracji w usłudze wybranego dostawcy oraz potwierdzenia swojej tożsamości.

 1. Wejdź na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen i wybierz dla kogo chcesz założyć konto eDoręczeń (obywatel, przedsiębiorca, urząd, podmiot niepubliczny, zawód zaufania publicznego)
 2. Złoż wniosek poprzez powyższą stronę podając wymagane dane (wnioskodawcy, podmiotu, administratora)
 3. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie
 4. Potwierdzenie wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na platformie gov.pl
 5. Aktywuj skrzynkę – zaloguj się do swojego konta eDoręczeń. Pamiętaj, aby zrobić to 10 grudnia! (jeśli zrobisz to szybciej będziesz zobligowany do korzystania z eDoręczeń od momentu aktywacji)

Harmonogram obowiązywania eDoręczeń

eDoręczenia w eDokument

Integracja eDokumentu z platformą eDoręczeń umożliwia:

 • import dokumentów z platformy eDoręczenia
 • sprawdzanie z poziomu dokumentu czy dany podmiot znajduje się w BAE
 • wyszukiwanie i przypisywanie adresów z poziomu kartoteki
 • walidacja plików
 • konfiguracja domyślnych parametrów PUH
 • wysyłka PURDE, PUH
 • pobieranie dowodów wysłania
 • generowanie żądania certyfikatów
 • prezentacja zadań uruchomionych w tle (statusów)
 • obsługa logów zdarzeń
 • operacje grupowe
 • obsługa integracji w wariancie wielojednostkowym