Rekord SI JPK
Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadziła ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.
Państwo świadczy obywatelom coraz więcej e-usług: przez internet można już zapłacić podatki albo rozpocząć działalność gospodarczą. Można też załatwiać sprawy lokalne, dzięki e-usługom udostępnianym przez samorządy.
edokument2

eDokument2 – gotowy na największe wyzwania

Zarządzanie Obiegiem Dokumentów za pomocą programów autorstwa REKORD-u ma już swoją długą historię.
e-Urząd w Beskidach

e-Urząd w Beskidach

Koncepcja e-urzędu rozumiana jest jako ogół działań i środków związanych z elektroniczną komunikacją między urzędem a obywatelem.

Systemy informatyczne wewnątrz urzędów, czyli na czym oprzeć e-Urząd

Dyskusja na temat usług oferowanych w sposób elektroniczny przez jednostki administracji samorządowej koncentruje się zazwyczaj na zewnętrznych aspektach tych usług.
wdrożenie w urzędzie miasta bielsko-biała

Wdrożenie w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej

Bielsko – Biała jest miastem na prawach powiatu, leżącym w południowej Polsce w granicach którego mieszka ponad 175 tys.