edokument2
Zarządzanie Obiegiem Dokumentów za pomocą programów autorstwa REKORD-u ma już swoją długą historię. Pierwsza wersja systemu Zarządzania Dokumentami powstała w 2005 roku w ramach pakietu programów dedykowanych dla przedsiębiorstw.
e-Urząd w Beskidach
Koncepcja e-urzędu rozumiana jest jako ogół działań i środków związanych z elektroniczną komunikacją między urzędem a obywatelem. Gdy przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, okazuje się, że pociąga ono za sobą bardzo szeroki wachlarz działań i obejmuje cały szereg spraw o charakterze organizacyjnym, prawnym oraz czysto informatycznym.

Systemy informatyczne wewnątrz urzędów, czyli na czym oprzeć e-Urząd

Dyskusja na temat usług oferowanych w sposób elektroniczny przez jednostki administracji samorządowej koncentruje się zazwyczaj na zewnętrznych aspektach tych usług.
wdrożenie w urzędzie miasta bielsko-biała

Wdrożenie w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej

Bielsko – Biała jest miastem na prawach powiatu, leżącym w południowej Polsce w granicach którego mieszka ponad 175 tys.