Dyskusja na temat usług oferowanych w sposób elektroniczny przez jednostki administracji samorządowej koncentruje się zazwyczaj na zewnętrznych aspektach tych usług. Niezwykle istotne są jednak systemy informatyczne wewnątrz urzędów.
wdrożenie w urzędzie miasta bielsko-biała
Bielsko – Biała jest miastem na prawach powiatu, leżącym w południowej Polsce w granicach którego mieszka ponad 175 tys. mieszkańców. Miasto jest stolicą Euroregionu Beskidy pełniącym funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego, kulturalnego i turystycznego.