wdrożenie w gminie kęty
Systematyczna rozbudowa infrastruktury w Urzędzie Gminy w Kętach doprowadziła do urzeczywistnienia koncepcji elektronicznego urzędu. Dzisiaj z dobrodziejstw rozwiązania korzystają nie tylko urzędnicy, ale przede wszystkim mieszkańcy regionu.
Rok 2019 jest przełomowy, jeżeli chodzi o stosowanie faktur elektronicznych w administracji publicznej. Wychodząc naprzeciw zmianom ustawowym, firma Rekord SI przygotowała szereg rozwiązań obsługujących faktury elektroniczne w zintegrowanym pakiecie oprogramowania RATUSZ®.
integracja pakietu ratusz

Integracje w pakiecie RATUSZ

Poszczególne obszary działalności urzędu są wspomagane przez różnorodne systemy informatyczne, pochodzące niejednokrotnie od wielu dostawców.

Kolejne etapy w obszarze elektronizacji zamówień publicznych

18 października 2018 roku nastąpiła istotna zmiana w obszarze zamówień publicznych.
Rekord SI JPK

Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki dla podatników prowadzących księgi rachunkowe komputerowo

Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadziła ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.

UE pomoże sfinansować więcej e-usług w urzędach. Pierwsze konkursy już trwają!

Państwo świadczy obywatelom coraz więcej e-usług: przez internet można już zapłacić podatki albo rozpocząć działalność gospodarczą.
edokument2

eDokument2 – gotowy na największe wyzwania

Zarządzanie Obiegiem Dokumentów za pomocą programów autorstwa REKORD-u ma już swoją długą historię.
e-Urząd w Beskidach

e-Urząd w Beskidach

Koncepcja e-urzędu rozumiana jest jako ogół działań i środków związanych z elektroniczną komunikacją między urzędem a obywatelem.

Systemy informatyczne wewnątrz urzędów, czyli na czym oprzeć e-Urząd

Dyskusja na temat usług oferowanych w sposób elektroniczny przez jednostki administracji samorządowej koncentruje się zazwyczaj na zewnętrznych aspektach tych usług.
wdrożenie w urzędzie miasta bielsko-biała

Wdrożenie w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej

Bielsko – Biała jest miastem na prawach powiatu, leżącym w południowej Polsce w granicach którego mieszka ponad 175 tys.