integracja pakietu ratusz
Poszczególne obszary działalności urzędu są wspomagane przez różnorodne systemy informatyczne, pochodzące niejednokrotnie od wielu dostawców. Stworzenie jednolitego środowiska informatycznego możliwe jest jedynie dzięki integracji oprogramowania i systemów.
18 października 2018 roku nastąpiła istotna zmiana w obszarze zamówień publicznych. Objęła ona zamówienia, których wartość przekracza tzw. kwoty unijne. Jest to kolejny etap zmian, dotyczących elektronizacji zamówień publicznych, zapoczątkowany 18 kwietnia 2018 roku wprowadzeniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
Rekord SI JPK

Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki dla podatników prowadzących księgi rachunkowe komputerowo

Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadziła ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.

UE pomoże sfinansować więcej e-usług w urzędach. Pierwsze konkursy już trwają!

Państwo świadczy obywatelom coraz więcej e-usług: przez internet można już zapłacić podatki albo rozpocząć działalność gospodarczą.
edokument2

eDokument2 – gotowy na największe wyzwania

Zarządzanie Obiegiem Dokumentów za pomocą programów autorstwa REKORD-u ma już swoją długą historię.
e-Urząd w Beskidach

e-Urząd w Beskidach

Koncepcja e-urzędu rozumiana jest jako ogół działań i środków związanych z elektroniczną komunikacją między urzędem a obywatelem.

Systemy informatyczne wewnątrz urzędów, czyli na czym oprzeć e-Urząd

Dyskusja na temat usług oferowanych w sposób elektroniczny przez jednostki administracji samorządowej koncentruje się zazwyczaj na zewnętrznych aspektach tych usług.
wdrożenie w urzędzie miasta bielsko-biała

Wdrożenie w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej

Bielsko – Biała jest miastem na prawach powiatu, leżącym w południowej Polsce w granicach którego mieszka ponad 175 tys.