Metoda Kaizen Rekord.ERP

Jednym głównych narzędzi towarzyszących procesowi wdrażania Lean Manufacturing jest Kaizen, czyli proces ciągłego doskonalenia, który może przebiegać w różnej formule, z wykorzystaniem różnych narzędzi. Kaizen nie wymaga ponoszenia dużych nakładów finansowych, nie wiąże się z wprowadzaniem drogich technologii lub nowych metod zarządzania, a mimo to pozwala na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności pracy.

REKORD.ERP, w połączeniu z filozofią KAIZEN, umożliwia ciągłe doskonalenie i usprawnianie działań przedsiębiorstwa. Funkcjonalności systemu są na bieżąco poszerzane, a jego modułowa budowa pozwala dostosować je do potrzeb i możliwości inwestycyjnych organizacji. Wpływa to na poprawę jakości oraz procesów, a co za tym idzie - osiągnięcie przewagi nad konkurencją.