Klauzula informacyjna dla osób zainteresowanych ofertą Rekord SI

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie związanym z przesłaniem oferty lub umówieniem prezentacji produktów i usług Rekord SI, w szczególności Państwa służbowe dane kontaktowe, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do nawiązania i utrzymania kontaktu zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres archiwizowania przebiegu spraw związanych z prezentacją oferty, nie dłużej niż do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody, na której opiera się przetwarzanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć zgodę na to przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu do Rekord SI wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w korespondencji jest dobrowolne. Uzyskanie informacji zwrotnej na korespondencję wymaga podania co najmniej jednej formy danych kontaktowych.