1. Praktyki skierowane są do studentów kierunku informatyka
 2. Mogą to być praktyki obowiązkowe, ale mieliśmy co roku również wiele osób, które praktyki realizowały z własnej inicjatywy
 3. Co roku otrzymujemy wielokrotnie więcej zgłoszeń niż mamy wolnych miejsc. W związku z tym będzie obowiązywała lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa
 4. W czerwcu, po zakwalifikowaniu wybranych osób, będziemy wspólnie zajmowali się sprawami formalnymi (umowami i dokumentami potrzebnymi do realizacji praktyk)
 5. Praktyki będą trwały miesiąc - w lipcu lub w sierpniu – w zależności od Twoich preferencji określonych w formularzu zgłoszeniowym
 6. Tak jak zapowiadaliśmy, w ramach praktyk będą realizowane projekty zespołowe. Przygotujemy dla Was propozycje projektów i będziemy wspólnie decydowali, które z nich będą realizowane i w jakich zespołach

Kilka projektów, które studenci realizowali w roku 2023 podczas praktyk:

 • Aplikacja webowa do inwentaryzacji sprzętu firmowego

  Cel projektu: inwentaryzacja sprzętu informatycznego Hardware

  Narzędzia wykorzystywane podczas praktyk: .NET Core, Angular, JS/TS, Docker, PostgreSQL, HTML/CSS (Bootstrap)

  Pozyskane umiejętności: tworzenie aplikacji webowych na Angularze, bazując na Typescripcie, obsługa narzędzia Docker, poznanie środowiska chmurowego Github

  Zespół praktykantów: Basia, Bartek, Kuba, Mateusz, Błażej

 • Rozbudowa aplikacji "Rekordowa biblioteczka"

  Cel projektu: rozbudowa wewnętrznej aplikacji firmowej "biblioteczka" o moduł pozwalający na dodawanie, wypożyczanie i czytanie e-booków.

  Narzędzia: .NET, C#, Angular, TypeScript, PostgreSQL

  Pozyskane umiejętności: tworzenie aplikacji z wykorzystaniem wzorca MVC, tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem technologii Angular oraz .Net /C# na backendzie, praca z bazą danych PostgreSQL i formatem EPUB

  Zespół praktykantów: Klaudia, Karol, Mikołaj, Bartłomiej

 • Wdrażanie efektywnych rozwiązań systemowych do zarządzania kadrami i płacami (praktyka w zespole specjalistów ds. wdrożeń systemów informatycznych)

  Cel projektu: zapoznanie się z procesem wdrażania systemów informatycznych w Pionie Kadrowo-Płacowym. Przygotowanie propozycji udoskonaleń.

  Narzędzia: IBExpert, SQL, Kadry i Płace przeglądarkowe, Portal Pracowniczy

  Zespół praktykantów: Manuel, Jakub

 • Narzędzie Playwright i tworzenie testów automatycznych (praktyka w zespole specjalistów ds. wdrożeń systemów informatycznych)

  Cel projektu: automatyzacja testów

  Narzędzie: Playwright

  Pozyskane umiejętności: tworzenie testów automatycznych przy wykorzystaniu Playwright

  Praktykantka: Barbara (projekt indywidualny)

W każdym roku pomysły na projekty są inne. Propozycje są zgłaszane przez naszych programistów z Pionu Rozwoju Oprogramowania.

1. Czy jeśli brakuje mi znajomości technologii lub frameworków, to na ile jest możliwość przygotowania się do realizacji projektu?

Jak najbardziej, możliwe będzie przygotowanie się od razu po wyborze projektów.
Choć już teraz można powiedzieć, że z pewnością przydatna będzie znajomość: GIT, .NET/.NET Core, C#, REST API, Angular, TypeScript, Javascript, HTML5, CSS.

2. Czy mam szansę na przyjęcie jeśli jestem studentem 1. roku?

Najczęściej na praktyki przyjmowani są studenci ostatnich semestrów, co wynika zazwyczaj z większego doświadczenia i poziomu wiedzy.
Nie jest jednak wykluczona możliwość realizacji praktyki osób, które jeszcze nie kończą studiów. Doceniamy to, jeśli ktoś już na tym etapie chce się rozwijać. ?
Staramy się analizować sytuację całościowo – biorąc pod uwagę zarówno chęci rozwoju, jak i fakt, że osoby z ostatnich semestrów są zobligowane do realizacji praktyki ze względu na warunki studiów.
W tym roku jest to szczególnie istotne ponieważ wiemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i ekonomiczną wielu firm IT, znaczna część z nich całkowicie zrezygnowała ze wsparcia studentów w realizacji praktyk.

3. Obawiam się "wrzucenia na głęboką wodę" przez co mogę nie być w stanie poradzić sobie z zadanymi obowiązkami.

Bądźcie o to spokojni. Właśnie dlatego do programu praktyk studenckich kwalifikujemy tylko część kandydatów, abyśmy mogli Was odpowiednio wspierać.
Oczywiście bardzo ważna jest samodzielność zespołu w realizacji projektów. Natomiast każdy zespół będzie miał swojego opiekuna technicznego (lub opiekunów technicznych), który będzie pełnił rolę mentora.
Oprócz tego będziemy Was wspierać pod kątem stosowania elementów metodyk zwinnych w zarządzaniu projektem. Będziemy organizowali planowania, daily czy przeglądy sprintów, aby rozmawiać o postępach w projekcie.
Do Waszej dyspozycji będzie: mentor IT, koordynator programu praktyk i Agile Coach.

4. Czy jest możliwość przeprowadzenia praktyk w formie stacjonarnej, czy na 100% będą realizowane zdalnie?
/Czy istnieje możliwość, że praktyki będą przeprowadzane stacjonarnie? Myślę, że dużo więcej mógłbym wynieść z praktyk, będąc fizycznie na miejscu.

Z przyjemnością zaprosilibyśmy Was do naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego, abyście lepiej poczuli klimat pracy i mogli nas lepiej poznać.
Również jesteśmy przekonani, że zdecydowanie łatwiej i przyjemniej współpracowałoby się nam w formule stacjonarnej. Jednakże na chwilę obecną ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich podtrzymujemy opcję realizacji praktyk w formule zdalnej. Jako praktykanci stajecie się częścią firmy, a na chwilę obecną podstawową i rekomendowaną przez zarząd firmy jest formuła pracy zdalnej.

5. Czy po praktykach jest możliwość kontynuacji współpracy?

Tak, dla wybranych praktykantów jest możliwość rozpoczęcia współpracy w ramach programu płatnych staży. Osoby, które wyróżniają się nie tylko poziomem umiejętności technicznych, ale także umiejętnościami pracy w zespole, mogą być zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne do programu stażowego.

 • "Uważam, że praktyki w Rekordzie były bardzo wartościowym doświadczeniem. Nauczyłam się dużo praktycznych rzeczy i zdobyłam cenną wiedzę. Zmieniło to moje spojrzenie na branżę oraz przekazało cenne doświadczenia, które zdecydowanie wykorzystam w przyszłości".
 • "Podczas odbytych praktyk rozwinąłem swoje umiejętności programistyczne, szczególnie z Angulara. Podobała mi się praca w zespole oraz liczne możliwości produktywnego spożytkowania przerw w pracy".
 • "Uważam, że Rekord SI jest firmą informatyczną pełną doświadczonych specjalistów IT z poczuciem humoru i sympatią. Przede wszystkim zobaczyłem, jak wygląda praca w takiej firmie programistycznej oraz poznałem dużo nowych technologii. Jestem zadowolony".