1. Praktyki skierowane są do studentów kierunku informatyka
 2. Mogą to być praktyki obowiązkowe, ale mieliśmy co roku również wiele osób, które praktyki realizowały z własnej inicjatywy
 3. Ze względu na sytuację praktyki będą realizowane w formule zdalnej. W trakcie współpracy będziemy korzystali z platformy Zoom, abyśmy mieli ze sobą jak najlepszy kontakt
 4. Co roku otrzymujemy wielokrotnie więcej zgłoszeń niż mamy wolnych miejsc. W związku z tym będzie obowiązywała lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa
 5. W czerwcu, po zakwalifikowaniu wybranych osób, będziemy wspólnie zajmowali się sprawami formalnymi (umowami i dokumentami potrzebnymi do realizacji praktyk)
 6. Praktyki będą trwały miesiąc - w lipcu lub w sierpniu – w zależności od Twoich preferencji określonych w formularzu zgłoszeniowym
 7. Tak jak zapowiadaliśmy, w ramach praktyk będą realizowane projekty zespołowe. Przygotujemy dla Was propozycje projektów i będziemy wspólnie decydowali, które z nich będą realizowane i w jakich zespołach

Kilka projektów, które studenci realizowali w roku 2021 podczas praktyk:

 • HR Manager - menadżer do zarządzania aplikacjami kandydatów do pracy - Jakub H., Wojtek, Mateusz, Kamil, Jakub M.

  Projekt zespołowy polegał na napisaniu aplikacji służącej do zarządzania aplikacjami kandydatów do pracy. Wykorzystane w projekcie technologie to C#, .NET 5, ASP.NET, Entity Framework Core, Blazor Server-Side, NUnit Framework, PostgreSQL. Wykorzystano narzędzia takie jak: Visual Studio, JetBrains Rider, Github, Jira, Docker.

  Studencie mieli możliwość udoskonalenia umiejętności technicznych takich jak testy jednostkowe, walidacja, tworzenie aplikacji SPA przy wykorzystaniu Blazor. Dzięki realizacji projektu zespołowego możliwe było udoskonalenie także umiejętności takich jak: planowanie pracy, organizacja pracy według SCRUM, komunikowanie potrzeb wprowadzania zmian po code review. Istotną częścią projektu była implementacja bazy danych. Projekt realizowany był w jednotygodniowych sprintach zgodnie z metodologią SCRUM.

 • Usługa Import danych z EMUiA. Replikacja do GIS. - Agnieszka, Angelika, Wiktor

  Projekt zespołowy polegał na napisaniu aplikacji umożliwiającej import danych znajdujących się w rządowych plikach Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (*.xml i *.gml) i umieszczenie ich w stworzonej bazie danych Postgre.

  Wykorzystane w projekcie technologie to: C#, PostgreSQL. Skorzystano także z narzędzi: Microsoft Visual Studio, pgAdmin. Tworzeno także Unit Testy.

 • Anonimizacja bazy danych - aplikacja desktopowa w .NET WPF - Janek, Marek

  Podczas praktyki realizowany był projekt zespołowy, który polegał na dokończeniu aplikacji desktopowej w technologii .NET WPF. Gotowy był podstawowy front end i metody anonimizujące, a w ramach projektu należało sfinalizować projekt związany z animizacją baz.

  Wykorzystane w projekcie technologie to: ".NET Framework 4.7.2. Skorzystano także z narzędzi: Visual Studio Community 2019, IBExpert, Inno Setup. Studenci mieli możliwość udoskonalenia umiejętności technicznych takich jak obsługa IBExpert, obsługa i struktura bazy Firebird 2.5, obsługa Inno Setup.

 • Import danych z EMUiA (*.xml i *.gml) do nowej bazy danych Postgre. Open Street Map. Wyświetlanie danych na mapie. - Szymon, Michał, Tomasz, Adam, Paweł, Szymon

  Projekt zespołowy polegał na przygotowaniu aplikacji umożliwiającej import danych znajdujących się w rządowych plikach Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (*.xml i *.gml) i umieszczenie ich w stworzonej bazie danych Postgre. Projekt realizowany był we współpracy z zespołem programistycznym.

  Projekt zespołowy polegał na przygotowaniu aplikacji umożliwiającej import danych znajdujących się w rządowych plikach Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (*.xml i *.gml) i umieszczenie ich w stworzonej bazie danych Postgre. Projekt realizowany był we współpracy z zespołem programistycznym.

 • Weryfikacja NIP kontrahenta - Damian, Mateusz

  Projekt zespołowy polegał na napisaniu modułu pozwalającego określić status podatnika VAT. Wykorzystane w projekcie technologie to .NET / C#. Skorzystano także z narzędzi JetBrains Rider, GIT oraz biblioteki Selenium.

 • Aplikacja .net macierz kompetencji - Oliwia, Paweł, Błażej, Irek

  Projekt polegał na napisaniu aplikacji umożliwiającej określenie poziomu kompetencji pracownika. Ocena może być prowadzone zarówno przez lidera, jak i samego pracownika. Matryca kompetencja składa się z trzech części, które dotyczą postawy, wiedzy i umiejętności.

  W realizacji projektu wykorzystano: C#, .NET 5, ASP.NET API, Angular 12, Auth0, MongoDB, Visual Studio 2019, JetBrains WebStorm, MongoDB Compass, GitHub, Trello.

W każdym roku pomysły na projekty są inne. Propozycje są zgłaszane przez naszych programistów z Pionu Rozwoju Oprogramowania.

Kilka projektów, które studenci realizowali w roku 2020 podczas praktyk:

 • Program do importu danych - Michał, Mikołaj, Szymon, Konrad, Łukasz, Mateusz
 • Narzędzie do walidacji plików (XML Validator) - Magda i Konrad, Justyna i Dominik
 • Opracowanie usługi do generowania raportów - Justyna, Jonatan, Marcin, Szymon
 • Aplikacja - zachowanie integralności repozytorium zapytań SQL - Michał i Adam
 • Worktime Tracking - Jurek, Karol, Józek, Jakub

1. Czy jeśli brakuje mi znajomości technologii lub frameworków, to na ile jest możliwość przygotowania się do realizacji projektu?

Jak najbardziej, możliwe będzie przygotowanie się od razu po wyborze projektów.
Choć już teraz można powiedzieć, że z pewnością przydatna będzie znajomość: GIT, .NET/.NET Core, C#, REST API, Angular, TypeScript, Javascript, HTML5, CSS.

2. Czy mam szansę na przyjęcie jeśli jestem studentem 1. roku?

Najczęściej na praktyki przyjmowani są studenci ostatnich semestrów, co wynika zazwyczaj z większego doświadczenia i poziomu wiedzy.
Nie jest jednak wykluczona możliwość realizacji praktyki osób, które jeszcze nie kończą studiów. Doceniamy to, jeśli ktoś już na tym etapie chce się rozwijać. ?
Staramy się analizować sytuację całościowo – biorąc pod uwagę zarówno chęci rozwoju, jak i fakt, że osoby z ostatnich semestrów są zobligowane do realizacji praktyki ze względu na warunki studiów.
W tym roku jest to szczególnie istotne ponieważ wiemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i ekonomiczną wielu firm IT, znaczna część z nich całkowicie zrezygnowała ze wsparcia studentów w realizacji praktyk.

3. Obawiam się "wrzucenia na głęboką wodę" przez co mogę nie być w stanie poradzić sobie z zadanymi obowiązkami.

Bądźcie o to spokojni. Właśnie dlatego do programu praktyk studenckich kwalifikujemy tylko część kandydatów, abyśmy mogli Was odpowiednio wspierać.
Oczywiście bardzo ważna jest samodzielność zespołu w realizacji projektów. Natomiast każdy zespół będzie miał swojego opiekuna technicznego (lub opiekunów technicznych), który będzie pełnił rolę mentora.
Oprócz tego będziemy Was wspierać pod kątem stosowania elementów metodyk zwinnych w zarządzaniu projektem. Będziemy organizowali planowania, daily czy przeglądy sprintów, aby rozmawiać o postępach w projekcie.
Do Waszej dyspozycji będzie: mentor IT, koordynator programu praktyk i Agile Coach.

4. Czy jest możliwość przeprowadzenia praktyk w formie stacjonarnej, czy na 100% będą realizowane zdalnie?
/Czy istnieje możliwość, że praktyki będą przeprowadzane stacjonarnie? Myślę, że dużo więcej mógłbym wynieść z praktyk, będąc fizycznie na miejscu.

Z przyjemnością zaprosilibyśmy Was do naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego, abyście lepiej poczuli klimat pracy i mogli nas lepiej poznać.
Również jesteśmy przekonani, że zdecydowanie łatwiej i przyjemniej współpracowałoby się nam w formule stacjonarnej. Jednakże na chwilę obecną ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich podtrzymujemy opcję realizacji praktyk w formule zdalnej. Jako praktykanci stajecie się częścią firmy, a na chwilę obecną podstawową i rekomendowaną przez zarząd firmy jest formuła pracy zdalnej.

5. Czy po praktykach jest możliwość kontynuacji współpracy?

Tak, dla wybranych praktykantów jest możliwość rozpoczęcia współpracy w ramach programu płatnych staży. Osoby, które wyróżniają się nie tylko poziomem umiejętności technicznych, ale także umiejętnościami pracy w zespole, mogą być zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne do programu stażowego.